Přehled

Hledáme posilu pro náš výzkumný tým zaměřený na biologii primárních cilií.

Primární cilium je organela připomínajích bičík, typicky přítomna na povrchu většiny buněk. Celá desetiletí bylo primární cilium na okraji vědeckého zájmu. To se změnilo až v posledních letech kdy se studium této organely právem stalo jednou z nejaktraktivnějších oblastí buněčné biologie.

Primární cilium plní funkci buněčné antény na povrchu buněk – slouží k přenosu signálu z okolí do nitra buňky (dráhy Shh, Wnt, PDGF), čímž hraje nepostradatelnou roli v buněčné odpovědi na podněty z okolí. Problematika regulace cilií není pouze „akademický problém“, ale má velice významný klinický aspekt, jelikož mutace komponent cilií souvisí se vznikem řady chorob a vývojových vad.

Cílem tohoto projektu bude přispět k objasnění souvislostí mezi tvorbou primárních cilií a defekty spojenými s jejich deregulací. Předmětem práce bude jednak studium regulátorů řídících tvorbu cilií a jejich vzájemných molekulárních interakcí a jednak analýza dopadu ciliárních defektů na klíčové aspekty embryogeneze in vitro pomocí modelu lidských pluripotentních kmenových buněk. Jako modely budou primárně použity buněčné linie HEK293T (human embryonic kidney), h-TERT RPE1 (retinal pigment epithelium) a hPSCs (human pluripotent stem cells).

Studenti řešící zmíněnou problematiku budou součástí mladého a dynamického výzkumného týmu s dostatečnou grantovou podporou a mezinárodními kontakty. Budou mít příležitost samostatně formulovat hypotézy a navrhovat optimální způsoby jejich testování. K tomu budou moci využít celé plejády metod, od klasických molekulárně-biologických a biochemických přístupů (western blot, PCR, siRNA), přes proteomiku, editaci genů pomocí CRISPR/Cas9, až k pokročilým mikroskopickým metodám (super-resolution, time-lapse).

Relevantní literatura:

Renzova T, Bohaciakova D, Esner M, Pospisilova V, Barta T, Hampl A, Cajanek L. Inactivation of PLK4-STIL Module Prevents Self-Renewal and Triggers p53-Dependent Differentiation in Human Pluripotent Stem Cells. Stem Cell Reports. 2018.

Bryja V, Cervenka I, Cajanek L. The connections of Wnt pathway components with cell cycle and centrosome: side effects or a hidden logic? Crit Rev Biochem Mol Biol. 2017.

Cajanek L, Nigg EA. Cep164 triggers ciliogenesis by recruiting Tau tubulin kinase 2 to the mother centriole. Proc Natl Acad Sci U S A. 2014.

Bhogaraju S, Cajanek L, Fort C, Blisnick T, Weber K, Taschner M, Mizuno N, Lamla S, Bastin P, Nigg EA, Lorentzen E. Molecular basis of tubulin transport within the cilium by IFT74 and IFT81. Science. 2013.

Kontakt: cajanek@med.muni.cz

Info: http://www.cajaneklab.com/