Od soutěže japonského ministerstva až po otázky spolupráce akademických pracovišť s komerční sférou – aneb rozhovor s výzkumníky z ÚVAFM OU

Dvojice výzkumníků Petr Hurtík a Marek Vajgl z ÚVAFM OU zaznamenala před nedávnem výjimečný úspěch. Zabodovala v mezinárodní soutěži vyhlášené japonským ministerstvem. Nejen výsledcích, které vedly k tomuto ocenění, ale i o otázkách impaktu výzkumu a spolupráci s komerční sférou v oblasti AI jsme si povídali s oběma hlavními protagonisty.

Pokračovat ve čtení

Za výzkumem do FNHK, aneb organičtí chemici a (nejen) molekulární biologové vítáni!

Řekne-li se „pracovní pozice ve výzkumu“, představí si většina uchazečů pozice na vysokých školách či Akademii věd, případně jiné veřejné výzkumné instituce, anebo průmyslový výzkum ve firmách. Výzkum se ovšem provádí i na jiných pracovištích, kam se v rámci našeho rozhovoru nyní podíváme – a totiž na půdu Fakultní nemocnice Hradec Králové.

Pokračovat ve čtení

Vědavýzkum.cz zve na III. ročník konference SCI-PO 2020 – veřejná politika v oblasti výzkumu, vývoje a inovací

Spolu s partnerským portálem Vědavýzkum.cz si vás dovolujeme pozvat na třetí ročník konference SCI-PO 2020 – veřejná politika v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Cílem konference je představit a diskutovat témata související s veřejnou politikou v oblasti výzkumu, vývoje a inovací (VVI). Tento rok je hlavním tématem internacionalizace vědy a mezinárodní aspekty vědní politiky.

Pokračovat ve čtení

Laboratoře proti koronaviru

V pátek 3. dubna spustila Akademie věd ČR nový webový portál na pomoc diagnostickým laboratořím, které testují vzorky na přítomnost koronaviru. Portál http://laboratore-proti-koronaviru.cz/ umožňuje propojit tyto laboratoře s dobrovolníky z řad vysokoškolských studentů biologických oborů či výzkumných pracovníků, kteří nabízejí svou pomoc. Web znázorňuje na mapě České republiky seznam 72 laboratoří (jejich počet stále roste), registrovaných u Státního zdravotního ústavu, ať už jde o nemocnice, ústavy Akademie věd, univerzity či soukromé laboratoře.

Pokračovat ve čtení

Výzkumná infrastruktura LINDAT/CLARIAH-CZ v boji proti SARS-CoV-2 a COVID-19 – rozhovor o nabídce ÚFAL s panem prof. Janem Hajičem

„Výzkumná infrastruktura LINDAT/CLARIAH-CZ a její hostitelská instituce – Ústav formální a aplikované lingvistiky MFF UK – nabízí svou výpočetní kapacitu pro výzkumné výpočty věnované boji s koronavirem SARS-CoV-2 a nemocí COVID-19 v objemu ~1000 CPU po dobu tří měsíců, počínaje 1. dubnem 2020.“ Zeptali jsme se proto prof. Jana Hajiče, zástupce ředitele ústavu na podrobnosti této akce.

Pokračovat ve čtení

Z jiné perspektivy: od Ceny Albertus po vztah SŠ a VŠ

Osm výrazných oborových institucí spojuje své síly na podporu učitelů fyziky a informatiky napříč Českou republikou a zakládá Cenu Albertus. V souvislosti s touto cenou jsme si povídali s proděkanem MFF UK, doc. Martinem Vlachem o obecnějších tématech, které se týkají spolupráce středních škol a výzkumnou sférou.

Pokračovat ve čtení