ResearchJobs.cz zve na Brněnské doktoRANDĚNÍ (7. 10. 2019, MENDELU)

Mendelova univerzita ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou MU pořádají dne 7. 10. akci How To Start a Research Career – „Make Hay While the Sun Shines“, která nese též podtitul „Brněnské doktorandění“. Akce je určena pokročilejším magisterským studentům, kteří zvažují pokračování v doktorském studiu, dále doktorandům a čerstvým postdokům.

Pokračovat ve čtení

Se zástupci Nebion AG (spin-off ETH Zürich) nejen o hledání kvalitních kandidátů v ČR

Přestože většinu obsahu našeho portálu ResearchJobs.cz tvoří inzerce veřejných vysokých škol a veřejných výzkumných institucí, objevují se mezi inzerenty i firmy. Jednou z nich je i společnost Nebion AG, která vyvíjí nástroj GENEVESTIGATOR a je původně spin-offem proslulé ETH Zürich. Není to tak dávno, co společnost Nebion AG otevřela v Praze svoji pobočku, a tak nám to nedalo, a s jejími představiteli, konkrétně s panem Stefanem Bleuerem (PhD na ETH, Department of Information Technology and Electrical Engineering – pro zajímavost můžete mrknout na jeho záznam na GoogleScholar) a paní Rasou Meskauskiene (PhD na ETH, Biology), jsme udělali krátký (a věcný) rozhovor (který necháváme „v původním znění“). Aneb pohled „z vnějšku“ občas může být velmi osvěžující…

Pokračovat ve čtení

S Martinou Vycudilíkovou Outlou o středočeské Welcome Office na SIC

V roce 2017 byla na webu Středočeského inovačního centra vytvořena samostatná sekce Welcome Office týkající se možností a příležitostí pro výzkum v kraji. Sekce Welcome Office zahrnuje relevantní informace o Středočeském kraji pro zahraniční vědce, studenty a zahraniční investory: obsahuje tak např. informace pro žadatele o vízum, o pracovních možnostech a možnostech investování, ale i obecné informace o regionu a jeho životních podmínkách, VaV v kraji a RIS3 Středočeského kraje. Tento webový portál je průběžně aktualizován a upravován na základě zpětné vazby od jeho uživatelů.

Pokračovat ve čtení

S doc. Štěpničkou nejen o organizaci konference EUSFLAT 2019

S docentem Štěpničkou, zástupcem ředitele Centra excelence IT4Innovations – divize Ostravské univerzity – Ústavu pro výzkum a aplikace fuzzy modelování a prezidentem společnosti EUSFLAT (European Society for Fuzzy Logic and Technologies) se na stránkách ResearchJobs.cz nesetkáváme poprvé. Dnešním tématem bude především připravovaná konference EUSFLAT 2019 (kde doc. Štěpnička působí ve funkci Organizing Co-Chair), která se bude konat v Praze v září 2019.

Pokračovat ve čtení

Dva roky Vedavyzkum.cz – aneb bilancování s Alešem Vlkem

Portál Vedavyzkum.cz není uživatelům ResearchJobs.cz neznámý. Mezi cílovými skupinami obou webů je výrazný překryv, v řadě oblastí tvůrci obou webů intenzivně spolupracují. Nedávné dvouleté výročí Vedavyzkum.cz tak bylo vhodnou příležitostí k „bilančnímu“ rozhovoru s hlavním protagonistou Vedavyzkum.cz, Alešem Vlkem.

Pokračovat ve čtení