Laboratoře proti koronaviru

V pátek 3. dubna spustila Akademie věd ČR nový webový portál na pomoc diagnostickým laboratořím, které testují vzorky na přítomnost koronaviru. Portál http://laboratore-proti-koronaviru.cz/ umožňuje propojit tyto laboratoře s dobrovolníky z řad vysokoškolských studentů biologických oborů či výzkumných pracovníků, kteří nabízejí svou pomoc. Web znázorňuje na mapě České republiky seznam 72 laboratoří (jejich počet stále roste), registrovaných u Státního zdravotního ústavu, ať už jde o nemocnice, ústavy Akademie věd, univerzity či soukromé laboratoře.

Pokračovat ve čtení

Výzkumná infrastruktura LINDAT/CLARIAH-CZ v boji proti SARS-CoV-2 a COVID-19 – rozhovor o nabídce ÚFAL s panem prof. Janem Hajičem

„Výzkumná infrastruktura LINDAT/CLARIAH-CZ a její hostitelská instituce – Ústav formální a aplikované lingvistiky MFF UK – nabízí svou výpočetní kapacitu pro výzkumné výpočty věnované boji s koronavirem SARS-CoV-2 a nemocí COVID-19 v objemu ~1000 CPU po dobu tří měsíců, počínaje 1. dubnem 2020.“ Zeptali jsme se proto prof. Jana Hajiče, zástupce ředitele ústavu na podrobnosti této akce.

Pokračovat ve čtení

Z jiné perspektivy: od Ceny Albertus po vztah SŠ a VŠ

Osm výrazných oborových institucí spojuje své síly na podporu učitelů fyziky a informatiky napříč Českou republikou a zakládá Cenu Albertus. V souvislosti s touto cenou jsme si povídali s proděkanem MFF UK, doc. Martinem Vlachem o obecnějších tématech, které se týkají spolupráce středních škol a výzkumnou sférou.

Pokračovat ve čtení

S doc. Karlem Zimmermannem nejen o PhD v AI

S doc. Karlem Zimmermannem z Fakulty elektrotechnické ČVUT (který mimochodem před nedávnem získal cenu děkana za založení a vyučování nového předmětu v programu KyR „Vidění Robotů“) jsme si povídali nejen o tom, jaké je to dělat PhD v oblasti AI.

Pokračovat ve čtení

ResearchJobs.cz zve na Brněnské doktoRANDĚNÍ (7. 10. 2019, MENDELU)

Mendelova univerzita ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou MU pořádají dne 7. 10. akci How To Start a Research Career – „Make Hay While the Sun Shines“, která nese též podtitul „Brněnské doktorandění“. Akce je určena pokročilejším magisterským studentům, kteří zvažují pokračování v doktorském studiu, dále doktorandům a čerstvým postdokům.

Pokračovat ve čtení