Science&You 2021: „Science communication: take a step back to move forward“ – opened call for session proposals

The University of Lorraine is organizing the next edition of Science&You (http://www.science-and-you.com/en/colloque/who-we-are), a major international science culture event targeting professionals (researchers, PhD students, heads of museums and science centers, science communicators and journalists…) and open to the general public, from 16 to 19 November 2021 in Metz (France). Science&You aims at mixing research and practice in science communication, popularization and engagement.

Pokračovat ve čtení

Získávání HR Award: „Základem je komunikace…“

Paní Mgr. Olga Korvasová byla u příprav na získání HR Award pro Mendelovu univerzitu od úplného začátku. Nyní je jejím pracovištěm centrum klinického výzkumu FNUSA-ICRC, úkol ovšem zůstává stejný: získání HR Award. Co mají v tomto ohledu Mendelova univerzita a FNUSA-ICRC společné? V čem se liší? To se dozvíte v našem rozhovoru.

Pokračovat ve čtení

S doc. Opatrným (TF JU) nejen o aplikovaném společenskovědním výzkumu

Teologická fakulta JU (společně s CMTF UP) je v programu ÉTA TA ČR poměrně úspěšným uchazečem, čímž zastiňuje jak ostatní teologické fakulty, tak celou řadu společenskovědně či humanitně zaměřených fakult. S proděkanem, doc. Michalem Opatrným, jsme si povídali nejen o aplikovaném společenskovědním a humanitním výzkumu, ale i o pojetí doktorského studia na TF JU.

Pokračovat ve čtení