Základní podmínkou inzerce je, že nabízené pozice spadají do oblasti výzkumu, vývoje a inovací nebo mezi pozice akademických pracovníků. Vhodné jsou zejména ty pozice, pro které jsou optimální kandidáti z řad studentů a absolventů doktorského studia a výzkumní či akademičtí pracovníci. Inzeráty nabízející volné pozice nesplňující tuto podmínku budou zveřejňovány jen výjimečně a v odůvodněných případech.

Inzeráty zasílejte, prosím, na níže uvedený mail, nejlépe v podobě odkazu na jeho již zveřejněnou podobu (např. na stránkách pracoviště). Uveďte, prosím, do kdy má být vystavení pozice platné. V případě, že budete mít zájem inzerovat více pozic v delším horizontu, napište nám, prosím: připravíme Vám přístup do jednoduchého webového rozhraní, přes které budete moci své inzeráty jednoduše zadávat a spravovat.

Témata dizertačních prací zveřejňujeme ve speciální sekci. Tam patří především inzeráty na témata dizertačních prací/projektů, kde se nepředpokládá trvalý pracovní poměr a příjmy bude tvořit stipendium (případně doplněné DPP/DPČ). U PhD. pozic, kde se předpokládá získání standardní pracovní smlouvy na plný či částečný úvazek, doporučujeme zařazení mezi standardní pracovní pozice.

Vystavování pozic je zatím bezplatné, doplňkové služby (např. bannery, reklama pozic na sociálních sítích aj.) se sjednávají individuálně. V průběhu roku 2020 však bude zveřejňování pracovních pozic zpoplatněno formou balíčků služeb, zpoplatnění vystavování témat dizertačních prací se neplánuje.

E: info@martinvita.eu
T: +420 604 619 669
Kontaktní osoba: Mgr. Martin Víta