Portál ResearchJobs.cz byl spuštěn 10. 8. 2016 s prostou myšlenkou – agregovat nabídku pracovních pozic ve výzkumu, vývoji a inovacích a na akademické půdě. Doplňujícím obsahem pak byly rozhovory s osobnostmi VaVaI a akademické sféry a pozvánky na akce související s tématem VaVaI.

V současné době začínáme pracovat na sekci Dizertační práce s cílem soustředit témata a okruhy z maximálního počtu pracovišť na jedno místo. Vizí ResearchJobs.cz je stát se průvodcem všech, kteří zvažují kariéru ve výzkumu, vývoji a inovacích a na akademické půdě. Plánujeme proto do budoucna obohatit web o nabídky stáží (včetně zahraničních), zintenzivnit spolupráci s firmami a věnovat se též problematice financování projektů zejména z mladých vědeckých pracovníků.