Přehled

Katedra chemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové přijme
Ph.D. studenta

Téma: SFC/MS a LC/MS analýza izomerů biologicky aktivních lipidů

Vývoj a validace metod
Analýza biologických vzorků
Zapojení do běžících výzkumných projektů GAČR a AZV

Co očekáváme…

  • magisterské vzdělání v oboru analytická chemie nebo příbuzném
  • teoretickou znalost chromatografických technik a hmotnostní spektrometrie
  • znalost anglického jazyka
  • ochotu učit se a pracovat na sobě

… a co nabízíme

  • stipendium a částečný úvazek na vědeckém projektu
  • práci v mladém a úspěšném kolektivu
  • moderně zařízené laboratoře
  • pokročilá instrumentace (IMS-qTOF, QqQ, Q, (U)HPLC, UHPSFC ad.)

Bližší informace
doc. Ing. Miroslav Lísa, Ph.D.
vedoucí Oddělení analytické chemie
miroslav.lisa@uhk.cz, 493 332 795