Faculty of Science, Charles University (Přírodovědecká fakulta UK) & STARS programme

Faculty of Science, Charles University belongs to the leading research institution in the Czech Republic. It is known for its rich history and the number of famous scientists who have worked here including the Nobel prize laureates Einstein and Heyrovsky. The members of its research groups are authors or co-authors of publications in the most prestigious journals including Nature and Science. The Faculty of Science provides education and teaching in the field of biological, environmental, geographical, geological and chemical sciences and it is one of the premier educational institutions at Charles University as well as within the entire Czechia in terms of the range of its programmes, number of students and number of graduates.

Pokračovat ve čtení

Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i.

Hlavní činností Biotechnologického ústavu AV ČR je základní molekulárně biologický výzkum s důrazem na procesy, které mají dopad na zdraví populace. Výzkumné i servisní skupiny ústavu jsou zapojeny do panevropských výzkumných infrastruktur, což nejen zvyšuje úroveň expertízy a efektivity, ale posiluje i jejich význam a důležitost v rámci Evropského výzkumného prostoru.

Pokračovat ve čtení

DIANA Biotechnologies, s.r.o.

DIANA Biotechnologies, s.r.o. was established in 2018 as a spin-off company of the Institute of Organic Chemistry and Biochemistry (IOCB), Academy of Sciences in Prague, aiming to build on its global reputation and a strong track record in drug discovery. We have raised a substantial amount of venture capital funding and were awarded an exclusive global right for the DIANA technology.

Pokračovat ve čtení

Institute of Organic Chemistry and Biochemistry of the CAS / Ústav organické chemie a biochemie AV ČR

IOCB Prague is a leading research institution under the umbrella of the Czech Academy of Sciences. Its mission is basic research at the interface of chemical and biological sciences and translation of results from basic research into applications and commercial assets. This approach has led to many significant contributions in pioneering cutting-edge research, as well as practical applications, particularly in medicinal chemistry.

Pokračovat ve čtení

Fyzikální ústav AV ČR

Fyzikální ústav Akademie věd České republiky je veřejná výzkumná instituce, zaměřená na základní a aplikovaný výzkum v oblasti fyziky. Třetina vědeckých pracovníků pochází ze zahraničí. V současné době pracuje v největším ústavu Akademie věd více než 1300 zaměstnanců.

Pokračovat ve čtení

CEITEC – STŘEDOEVROPSKÝ TECHNOLOGICKÝ INSTITUT

CEITEC (Středoevropský technologický institut) je mladé a dynamické výzkumné centrum specializující se na oblasti věd o živé přírodě, pokročilých materiálů a nanotechnologií. Centrum se úspěšně a rychle rozrostlo, opakovaně získává nejprestižnější granty Evropské unie a od samého počátku lze v regionu pozorovat výsledky jeho výzkumu. S ročním rozpočtem 30 milionů EUR a investicemi ve výši 220 milionů

Pokračovat ve čtení

ELI Beamlines

ELI Beamlines research centre in Dolní Břežany is part of pan-European infrastructure ELI (Extreme Light Infrastructure) representing a unique tool of support of scientific excellence in Europe by making available its capacities to the best scientific teams across the world. The aim of ELI Beamlines is to establish the most intensive laser system in the world and to operate it on a long-term basis. Due to ultra-high performances of 10 PW (1 petawatt = 1,000,000,000,000,000 watts) and concentrated intensities of over 1024 W/cm2, we can offer our users a unique source of radiation and beams of accelerated particles. The so called beamlines will enable groundbreaking research in the area of physics and science dealing with materials, but also in biomedicine and laboratory astrophysics and many other fields. ELI Beamlines is part of the Institute of Physics of the Czech Academy of Sciences, and it was open in 2015.

Pokračovat ve čtení