Technologické centrum Praha

Technologické centrum Praha je národním informačním a konzultačním centrem pro rámcové programy Evropské unie pro výzkum, vývoj a inovace, je předním národním výzkumným pracovištěm a think-tankem pro výzkumnou a inovační politiku a podporuje mezinárodní technologický transfer a vznik a rozvoj inovačních firem.

Pokračovat ve čtení

Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace TUL

Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace je předním výzkumným centrem působícím v celé České republice i v Evropě. Nabízíme komplexní a efektivní výzkum a služby v oblasti nanomateriálů, strojírenství a informačních technologií. Vyvíjíme inovativní řešení na míru pro výrobce, technologické firmy a další výzkumné instituce. / The Institute for Nanomaterials, Advanced Technologies and Innovation is a leading Research Center active throughout the Czech Republic and Europe. We offer comprehensive and efficient research and services in the fields of Nanomaterials, Engineering and Information Technologies. We develop customized and innovative solutions for producers, technological companies and other research institutions.

Pokračovat ve čtení

Zentiva

Pro posílení rozmanitého Vývojového týmu, který čítá téměř 200 lidí různých národností, hledáme jak zkušené nové kolegy, tak i nadějné absolventy.

Pokračovat ve čtení

ELI Beamlines

The Extreme Light Infrastructure ERIC (ELI ERIC) is the world’s largest and most advanced high-power laser research infrastructure. As an international user facility dedicated to multi-disciplinary science, ELI provides access to world-class high-power, high-repetition-rate laser systems and enables cutting-edge research, as well as breakthrough technological innovations. The ELI ERIC operates as a single multi-site organization with two complementary facilities specialized in different fields of research with extreme light: ELI Beamlines in Dolní Břežany (Czech Republic) and ELI ALPS in Szeged (Hungary).

Pokračovat ve čtení

Astrum LT

Astrum LT, UAB (Vilnius, Lithuania) is an international supplier of high power laser systems and components for industrial and medical applications.

Pokračovat ve čtení

Nebion AG

Immunai was founded on the belief that combining immunomics and machine learning can unlock the next generation of immunomodulatory drugs and improve the chances of drugs getting to patients.

Pokračovat ve čtení

Mezinárodní centrum klinického výzkumu (ICRC)

Mezinárodní centrum klinického výzkumu (ICRC) je lékařské výzkumné centrum zaměřující se na hledání nových metod, technologií a léčiv pro prevenci, diagnostiku a léčbu kardiovaskulárních, neurologických a vybraných onkologických onemocnění a poruch. Ta se řadí mezi nejrozšířenější onemocnění a příčiny úmrtí v moderní společnosti. Díky svému inovativnímu přístupu, proaktivním týmům, špičkovým přístrojům a mezinárodním spolupracím se ICRC již během několika málo let od svého založení v roce 2011 stalo multidisciplinárním centrem excelence v translačním lékařském výzkumu. ICRC je společným pracovištěm Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA) a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Pokračovat ve čtení

Metropolitní univerzita Praha

Metropolitní univerzita Praha otevřela své dveře prvním studentům v roce 2001. Od té doby těmito dveřmi prošlo více než 18000 absolventů bakalářských, magisterských a doktorských programů. V posledních letech přijímá univerzita do prvních ročníků přibližně 1500 studentů, což ji řadí mezi největší soukromé vysoké školy v České republice.

Pokračovat ve čtení

Faculty of Science, Charles University (Přírodovědecká fakulta UK) & STARS programme

Faculty of Science, Charles University belongs to the leading research institution in the Czech Republic. It is known for its rich history and the number of famous scientists who have worked here including the Nobel prize laureates Einstein and Heyrovsky. The members of its research groups are authors or co-authors of publications in the most prestigious journals including Nature and Science. The Faculty of Science provides education and teaching in the field of biological, environmental, geographical, geological and chemical sciences and it is one of the premier educational institutions at Charles University as well as within the entire Czechia in terms of the range of its programmes, number of students and number of graduates.

Pokračovat ve čtení