CEITEC – STŘEDOEVROPSKÝ TECHNOLOGICKÝ INSTITUT

CEITEC (Středoevropský technologický institut) je mladé a dynamické výzkumné centrum specializující se na oblasti věd o živé přírodě, pokročilých materiálů a nanotechnologií. Centrum se úspěšně a rychle rozrostlo, opakovaně získává nejprestižnější granty Evropské unie a od samého počátku lze v regionu pozorovat výsledky jeho výzkumu. S ročním rozpočtem 30 milionů EUR a investicemi ve výši 220 milionů

Pokračovat ve čtení

Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR

Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i. (ÚFE) je veřejná výzkumná instituce patřící do systému pracovišť Akademie věd České republiky, největší české neuniverzitní výzkumné organizace. ÚFE provádí základní a aplikovaný výzkum v oblasti fotoniky, optoelektroniky a elektroniky. ÚFE přispívá k rozvoji poznání v těchto oblastech a vytváří širokou bázi znalostí, jako základ pro vývoj nových špičkových technologií.

Pokračovat ve čtení

ELI Beamlines

ELI Beamlines research centre in Dolní Břežany is part of pan-European infrastructure ELI (Extreme Light Infrastructure) representing a unique tool of support of scientific excellence in Europe by making available its capacities to the best scientific teams across the world. The aim of ELI Beamlines is to establish the most intensive laser system in the world and to operate it on a long-term basis. Due to ultra-high performances of 10 PW (1 petawatt = 1,000,000,000,000,000 watts) and concentrated intensities of over 1024 W/cm2, we can offer our users a unique source of radiation and beams of accelerated particles. The so called beamlines will enable groundbreaking research in the area of physics and science dealing with materials, but also in biomedicine and laboratory astrophysics and many other fields. ELI Beamlines is part of the Institute of Physics of the Czech Academy of Sciences, and it was open in 2015.

Pokračovat ve čtení

RECETOX

RECETOX – to je více než 350 výzkumníků, studentů, technických, administrativních a ostatních spolupracovníků. Ti všichni stojí za úspěchy centra RECETOX. Týmová spolupráce, dialog, respekt, důvěra, zodpovědnost, osobní rozvoj, integrita a komunikace jsou našimi klíčovými hodnotami, které vytváří místo pro práci i přátelský sociální život.

Pokračovat ve čtení

BIOCEV

BIOCEV is a scientific centre of excellence in biotechnology and biomedicine, which aims to detailed study of cellular mechanisms at the molecular level, research and development of novel therapeutic strategies, early diagnostics, biologically active agents including chemo-therapeutics, protein engineering and other technologies.

Pokračovat ve čtení

VŠ PRIGO

Vysoká škola PRIGO je nestátní neziskovou organizací, jejímž posláním je poskytovat vzdělání v akreditovaných studijních programech, jakož i pěstovat a rozvíjet vědeckou a další tvůrčí činnost ve spolupráci s domácími a zahraničními vysokými školami, výzkumnými a dalšími institucemi, se státní správou a s podnikovou a kulturní sférou. Nedávno byla Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy zařazena mezi výzkumné organizace, a bylo tak validováno naplnění definičních znaků organizace pro výzkum a šíření znalostí stanovených předpisy Evropské unie. Uvedené umožní další rozvoj vědecké, výzkumné a jiné tvůrčí činnosti naší vysoké školy.

Pokračovat ve čtení