Institute of Organic Chemistry and Biochemistry of the CAS / Ústav organické chemie a biochemie AV ČR

IOCB Prague is a leading research institution under the umbrella of the Czech Academy of Sciences. Its mission is basic research at the interface of chemical and biological sciences and translation of results from basic research into applications and commercial assets. This approach has led to many significant contributions in pioneering cutting-edge research, as well as practical applications, particularly in medicinal chemistry.

Pokračovat ve čtení

Faculty of Science, Charles University (Přírodovědecká fakulta UK) & STARS programme

Faculty of Science, Charles University belongs to the leading research institution in the Czech Republic. It is known for its rich history and the number of famous scientists who have worked here including the Nobel prize laureates Einstein and Heyrovsky. The members of its research groups are authors or co-authors of publications in the most prestigious journals including Nature and Science. The Faculty of Science provides education and teaching in the field of biological, environmental, geographical, geological and chemical sciences and it is one of the premier educational institutions at Charles University as well as within the entire Czechia in terms of the range of its programmes, number of students and number of graduates.

Pokračovat ve čtení

Thermo Fisher Scientific

Thermo Fisher Scientific je světovým lídrem v oblasti produků určených pro vědu s ročním ziskem přesahujícím 25 miliard dolarů a 75 000 zaměstnaci po celém světě. Naším posláním je umožnit našim zákazníkům činit svět zdravějším, čistším a bezpečnějším. Bez ohledu na to, zda se naši zákazníci věnují výzkumu v oblasti přírodních věd, řeší složité analytické výzvy, zlepšují diagnostiku a terapii pacientů nebo zvyšují produktivitu ve svých laboratořích, jsme tu, abychom je podpořili. Mezi naše značky patří Thermo Scientific, Applied Biosystems, Invitrogen, Fisher Scientific, Unity Lab Services a Patheon.

Pokračovat ve čtení

Fyzikální ústav AV ČR

Fyzikální ústav Akademie věd České republiky je veřejná výzkumná instituce, zaměřená na základní a aplikovaný výzkum v oblasti fyziky. Třetina vědeckých pracovníků pochází ze zahraničí. V současné době pracuje v největším ústavu Akademie věd více než 1300 zaměstnanců.

Pokračovat ve čtení

Teologická fakulta JU

Teologická fakulta byla založena v roce 1991 jako součást Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Navazuje na kulturní a vzdělávací tradici vyššího teologického a filosofického studia, která sahá až do počátku devatenáctého století. Teologická fakulta se ve své vědecké činnosti zaměřuje na oblast filosofie, teologie a na oblast sociální práce a klade důraz na křesťanské, etické a sociální hodnoty.

Pokračovat ve čtení

CF Plus Chemicals s.r.o.

Společnost CF Plus Chemicals s.r.o. je chemický a biotechnologický startup a spin-off prestižní ETH Curych, který byl založen v roce 2014 v Brně. Jeho základ tvoří technologie fluoralkylačních činidel na bázi hypervalentního jódu, která vyvinul Dr. Václav Matoušek, zakladatel firmy, během svého PhD na ETH Curych ve skupině Prof. Dr. Antonia Togniho.

Pokračovat ve čtení

CEITEC – STŘEDOEVROPSKÝ TECHNOLOGICKÝ INSTITUT

CEITEC (Středoevropský technologický institut) je mladé a dynamické výzkumné centrum specializující se na oblasti věd o živé přírodě, pokročilých materiálů a nanotechnologií. Centrum se úspěšně a rychle rozrostlo, opakovaně získává nejprestižnější granty Evropské unie a od samého počátku lze v regionu pozorovat výsledky jeho výzkumu. S ročním rozpočtem 30 milionů EUR a investicemi ve výši 220 milionů

Pokračovat ve čtení