Přehled

Rektor Vysoké školy chemicko-technologické v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení následující pozice na Ústavu učitelství a humanitních věd:

• Odborný/ná asistent/ka – didaktika chemie (úvazek 1,0)

Požadavky:
Ukončené VŠ vzdělání chemického směru, vědecká hodnost CSc., Dr. nebo Ph.D. v oboru chemie nebo didaktika chemie, pedagogická praxe a publikační činnost v oboru, odborná a vědecko-výzkumná činnost v oboru, zkušenost s řešením projektů, zkušenosti se SŠ přírodovědnými soutěžemi a s popularizací přírodovědných oborů, angličtina, bezúhonnost.

Předpokládaný nástup:  1. 1. 2019

Přihlášky:
Přihlášky společně se strukturovaným životopisem, s přehledem dosavadní pedagogické, odborné a publikační činnosti, s úředně ověřenými doklady o vzdělání a o nabytí akademických titulů a výpisem z rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce) doručte nejpozději do 3. 12. 2018 na adresu VŠCHT Praha, Personální odbor, Technická 3, 166 28  Praha 6.

Zdroj: https://www.vscht.cz/uredni-deska/vyberova-rizeni/vyberova-rizeni