Přehled

Děkan Lékařské fakulty MU vyhlašuje pro Institut biostatistiky a analýz LF MU výběrové řízení na pozici

odborný asistent

 

Požadavky:

  • ukončené VŠ vzdělání 3. stupně (Ph.D.) v oboru lékařství, biomedicíny nebo kinantropologie, případně ekvivalentní vzdělání dosažené v zahraničí
  • zaměření na problematiku specializačního vzdělávání v oboru Veřejné zdravotnictví nebo Evidence-Based Healthcare
  • praxe v oboru Veřejné zdravotnictví nebo Evidence-Based Healthcare (minimálně 5 let)
  • pedagogická praxe (minimálně 7 let)
  • předpoklady pro vědeckovýzkumnou práci ověřené publikovanými dosavadními výsledky uchazeče
  • aktivní znalost anglického jazyka
  • zkušenosti z mezinárodní spolupráce v renomovaných mezinárodních organizacích
  • aktivní přístup, iniciativa a ochota dalšího vzdělávání
  • občanská a morální bezúhonnost

Pokračování na zdrojové stránce: https://www.muni.cz/o-univerzite/kariera-na-mu/volna-mista/39369

Zdroj: https://www.muni.cz/o-univerzite/kariera-na-mu/volna-mista/39369