Přehled

Rada instituce Výzkumného balneologického, v. v. i. vypisuje v souladu s § 18 odst., 2 písm. h) zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, v platném znění, veřejné výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu balneologického, v. v. i., s předpokládaným nástupem od 1. 7. 2024. Funkční období je 5 let.

Pracovní poměr může být naplněn podle dohody na poloviční až plný úvazek.

Požadavky:

 • splnění zákonných podmínek podle ustanovení § 17, odst. (4) až (6) zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, ve znění pozdějších předpisů,
 • vysokoškolské vzdělání na magisterském stupni,
 • vědecká hodnost odpovídajícího odbornému zaměření VÚB v balneologii vítána, ale není podmínkou,
 • vědecká publikační činnost vítána ale není podmínkou,
 • organizační schopnosti a manažerské zkušenosti,
 • aktivní znalost anglického jazyka,
 • morální bezúhonnost,
 • řidičský průkaz sk. B.

Požadované dokumenty:

 • strukturovaný životopis s přehledem dosavadní praxe,
 • ověřená kopie dokladů o dosaženém vzdělání,
 • seznam hlavních vědeckých prací a publikací (doložte, jen pokud jste publikoval/a),
 • stručná vize rozvoje Výzkumného ústavu balneologického, v. v. i. (v rozsahu nejméně 2 stran A4),
 • výpis z evidence rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce),
 • čestné prohlášení podle § 17, odst. 4, písm. c) a dle odst. 6 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných
  výzkumných institucích, v platném znění.

Přihlášku s požadovanými dokumenty zašlete v písemné podobě poštou v zalepené obálce označené v levém horním rohu textem „Výběrové řízení na ředitele/ředitelku – neotvírat!“ tak, aby byla doručena nejpozději do 26. 4. 2024 do 12:00 hod. na adresu:

Výzkumný ústav balneologický, v. v. i.,
k rukám předsedy Rady
Prosek 174
411 19 Mšené-lázně

V elektronické formě prostřednictvím datové schránky ID: vsec28r

Bližší informace a formuláře přihlášky a čestného prohlášení jsou k dispozici ke stažení na www.balneologie.eu

Vybraní uchazeči splňující výše uvedené požadavky budou pozváni k osobnímu pohovoru, který se bude konat dne 10. 5. 2024.

Případné dotazy zodpoví:
Bc. Dita Plíhalová, kontaktní osoba
Tel: +420 604 206 202, St od 10 do 11:30 hodin
Email: balneologie@balneologie.eu

Přihláška do výběrového řízení bude zpracována v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, čl. 13. Uchazeči sami nesou náklady, které jim účastí ve výběrovém řízení
vzniknou. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo žádného uchazeče nevybrat a od výběrového řízení odstoupit či ho zrušit bez udání důvodu. Přílohy přihlášky se uchazečům automaticky nevrací. Je možné o navrácení písemně požádat do 30 kalendářních dnů od doručení vyrozumění o výsledku výběrového řízení. Nevyžádané přílohy přihlášky budou po uvedené lhůtě skartovány.