Přehled

Ústav translatologie

Název pracovní pozice: akademický pracovník – asistent/odborný asistent
Obor a zaměření: tlumočnictví
Předpokládaná mzdová třída: AP1/AP2
Úvazek: 0,5 (20 hod./týdně)

Požadavky:

 • Mgr. v oboru tlumočnictví se zaměřením na francouzský a český jazyk
 • vynikající praktická znalost francouzštiny a češtiny
 • samostatná praxe v oblasti tlumočení mezi francouzštinou a češtinou umožňující vést semináře zaměřené na konsekutivní a simultánní tlumočení a tzv. tlumočení „s listem“
 • vyjadřovací a komunikační dovednosti

Předpokládaný nástup: 1. ledna 2019
Termín přihlášky: 9. prosince 2018

Náležitosti přihlášky:

 • Přihláška-do-VŘ
 • profesní životopis,
 • přehled praxe,
 • přehled vědecké, pedagogické a publikační činnosti
 • kopie dokladů o vzdělání (případně s českým překladem),
 • představa o působení na vypisovaném místě (max. 1 str.).

Způsoby přihlášení:

 • Písemně poštou/osobně:
  Přihlášku se všemi přílohami  zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu:
  Mgr. Hana Holubová, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha
 • E-mailem:
  Přihlášku se všemi přílohami zašlete emailem na adresu hana.holubova@ff.cuni.cz

Originály dokladů budeme požadovat při výběrovém řízení. Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru nebo veřejné přednášce.

Zdroj: https://www.ff.cuni.cz/2018/11/vyberove-rizeni-ze-dne-22-5-2018-ustav-translatologie-job-offer-22-2018-institute-translation-studies-2/