Přehled

Výzkumný asistent (statistika) projektu „REFRESH – Research Excellence For Region Sustainability and High-tech Industries“

Označení pracovního místa:

Výzkumný asistent
Typ systemizovaného místa: výzkumník I

Popis pracovní náplně pracovního místa

Výzkumný asistent/ka:

spolupracuje na realizaci výzkumného programu SL 4 „: Technická gramotnost a výzkum prekonceptů v oblasti environmentálních technologií v podmínkách Moravskoslezského kraje“ v souladu s potřebami ostatních členů výzkumného týmu a partnerských pracovišť;
podílí se na dílčích výzkumných a vývojových pracích a publikační činnosti zpravidla pod vedením zkušenějšího pracovníka;
podílí se v rámci týmu na základním a orientovaném výzkumu, zejména na společném interdisciplinárním bádání v oblasti technických společenských a humanitních věd;
participuje na koncipování výzkumu, sběru dat a asistuje při jejich kompletaci a formulaci výstupů v podobě analýz nebo vědeckých publikací.

Předpokládaná výše úvazku:

0,2 úvazek

Kvalifikační a další předpoklady:

VŠ vzdělání v magisterském nebo inženýrském studijním programu;
EU Research level: R1 – First stage;
oborové zaměření: Technická výchova, aplikovaná mechanika, řízení jakosti a znalost statistických metod, technologie 3D tisku, aktivní znalost anglického jazyka na úrovni B2; vítána je znalost současných trendů v oblasti inovací a environmentálních technologií.
zkušenost se zapojením do projektů výhodou;
vítaná je zkušenost s výukou na základní škole.

Předpokládané datum nástupu:

1.7. – 1.8.2024, případně podle dohody
pracovní poměr na dobu určitou

Výčet dokladů požadovaných od uchazeče:

strukturovaný profesní životopis s přehledem předchozí inovační/výzkumné činnosti
motivační dopis
souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely výběrového řízení
doklady o dosažené kvalifikaci

Mzdové podmínky:

dle Vnitřního mzdového předpisu OU

Termín, způsob, forma a místo pro dodání přihlášky a požadovaných dokladů uchazeče:

Strukturovaný profesní životopis s přehledem předchozí inovační/výzkumné í činnosti, motivační dopis, doklady o dosaženém vzdělání a podepsaný Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely výběrového řízení zasílejte do 7. 6. 2024 na adresu PersonalniPdF@osu.cz; do předmětu zprávy uveďte: Přihláška do VŘ – pozice Výzkumný asistent (statistika).

Jazyk, ve kterém bude vedeno výběrové řízení:

český, anglický

První kolo výběrového řízení proběhne bez osobní přítomnosti uchazečů posouzením zaslaných materiálů výběrovou komisí.

Děkan fakulty si vyhrazuje právo pozvat k osobnímu jednání pouze vybrané uchazeče a zároveň právo nevybrat žádného uchazeče. Děkan PdF OU rovněž může výběrové řízení zrušit nebo opakovat.

Pracovní pozice vznikla za finanční podpory Evropské unie v rámci projektu REFRESH s reg. číslem: CZ.10.03.01/00/22_003/0000048.