Přehled

Děkan Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy vyhlašuje výběrové řízení na místo akademického pracovníka / akademické pracovnice na Katedře žurnalistiky Institutu komunikačních studií a žurnalistiky.

 

Náplň práce:

 • výuka v oboru žurnalistika v bakalářském a magisterském studiu, a to jak v českém, tak anglickém jazyce, se zaměřením na mediální etiku, nová média a AI (zaměření na kvalitativní metody výzkumu nebo předchozí novinářská zkušenost jsou výhodou)
 • tvůrčí aplikace výsledků vědecko-výzkumné činnosti do pedagogické činnosti katedry
 • vlastní vědecko-výzkumná činnost a aktivní grantová činnost
 • expertizní činnost na národní i mezinárodní úrovni
 • spolupráce na organizačním chodu katedry a společných projektech
 • vedení studentů a posuzování studentských prací

 

Požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání s akademickou hodností Ph.D. (nebo blízko jeho dokončení, max. do prvního pololetí 2025)
 • pedagogická a vědecká praxe
 • odpovídající publikační a tvůrčí činnost (publikační činnost v odborných časopisech v Q1 a Q2 WoS výhodou)
 • zkušenost s grantovou činností
 • výborná znalost anglického jazyka slovem i písmem
 • český jazyk na úrovni rodilého mluvčího
 • schopnost v obou jazycích přednášet

 

Nabízíme:

 • pracovní úvazek 1,0 (40 hodin týdně)
 • předpokládaný nástup 1. 8. 2024 nebo 1. 9. 2024
 • širokou škálu zaměstnaneckých benefitů (stravenky nebo stravenkový paušál vyšší hodnoty, příspěvek na školku, příspěvek na roční kupón pražské MHD, příspěvek na penzijní a / nebo životní připojištění, příspěvek na benefitní karu Multisport a další. Benefity se řídí platnými vnitřními předpisy fakulty.)

 

Písemná přihláška musí obsahovat:

 • akademický životopis
 • přehled publikační činnosti
 • kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (netýká se těch, kteří již byli nebo jsou aktuálně zaměstnáni na FSV UK a jejich vzdělání bylo v minulosti ověřeno personálním oddělením)
 • motivační dopis s představou o zapojení do výuky a vlastní vědecké práci na katedře
 • v případě doktorských studujících doporučení a garanci školitelky / školitele, že je realistické, aby studium ukončili do konce prvního pololetí 2025 a jejich odborná činnost je na požadované úrovni pro tuto pozici

 

Zájemci mohou své přihlášky posílat do 31. 5. 2024 na emailovou adresu: kariera@fsv.cuni.cz, a to s označením „AP pro Katedru žurnalistiky IKSŽ“.

Reakcí na tento inzerát na obsazení pozice dáváte souhlas k tomu, aby Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova, se sídlem Smetanovo nábřeží 6, Praha 1, PSČ 110 01, zpracovávala Vaše osobní údaje pro účely zprostředkování práce. Zpracování osobních údajů se řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů.