Přehled

Děkan Pedagogické fakulty Ostravské univerzity vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa

 

odborný asistent se zaměřením na sociální pedagogiku nebo sociální práci

 

Označení pracovního místa

·         Odborný asistent se zaměřením na sociální pedagogiku nebo sociální práci

·         Typ systemizovaného místa: odborný asistent

 

Popis pracovní náplně pracovního místa

Odborný asistent zajišťuje výuku v bakalářských a magisterských studijních programech (včetně vedení a oponování závěrečných prací) a podílí se na rozvoji těchto studijních programů. V případě schválení vědeckou radou fakulty se odborný asistent podílí na zajišťování doktorských studijních programů. Rozsah přímé výuky v dlouhodobém průměru je obvykle 10–14 hodin týdně za semestr (v případě mimořádně vysokého zapojení do výzkumné činnosti nebo managementu fakulty/OU se rozsah přímé výuky může snížit). Aktivně se podílí na tvůrčí činnosti (zejména formou samostatného řešení složitých výzkumných a vývojových úkolů, aktivní publikační činnosti v recenzovaných časopisech, popřípadě jinou formou publikačních výstupů podle požadavků oboru a v souladu s požadavky standardů tvůrčí činnosti na OU, aktivní účastí na vědeckých konferencích a odborných setkáních, aktivní prezentací výsledků tvůrčí činnosti; v případě uměleckých oborů formou aktivní umělecké činnosti, která rozvíjí současné trendy minimálně v celonárodním měřítku). Dále se odborný asistent podílí na třetí roli univerzity zejména formou popularizace tvůrčí činnosti, na administrativě spojené s vykonávanou činností a na samosprávě univerzity.

 

Označení specifikace mezinárodního výzkumného profilu uchazeče

·         R2 – Recognized

 

Předpokládaná výše úvazku

·         úvazek 0,7

 

Kvalifikační a další předpoklady

·         Ukončené vysokoškolské vzdělání III. stupně (Ph.D.) v pedagogice, sociální pedagogice, sociální práci nebo příbuzném oboru

·         Aktivní znalost anglického jazyka (min. B2)

·         Publikační činnost v oboru

·         Zájem o rozvoj pedagogických kompetencí

·         Flexibilita

·         Schopnost spolupráce

 

Výhodou

·         Započatý nebo absolvovaný psychoterapeutický výcvik

·         Zkušenost s realizací výzkumných projektů

 

Nabízíme

·      Příležitost tvořivé práce

·      Možnost rozšíření úvazku na 1,0 zapojením do projektů v akademickém roce 2024/2025

·      Podpora rozvoje osobního potenciálu

·      Zaměstnanecké benefity (8 týdnů dovolené; 5 dnů volna k léčení; stravenky v hodnotě 160,- Kč/den; příspěvek zaměstnavatele 55 %).

 

 

Předpokládaný datum nástupu

·         od 1.9.2024, popř. dle dohody

 

Mzdové podmínky

·         dle Vnitřního mzdového předpisu OU

 

Výčet dokladů požadovaných od uchazeče

·         strukturovaný profesní životopis s přehledem publikační činnosti

·         motivační dopis

·         souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely výběrového řízení

·         doklady o dosažené kvalifikaci

 

Termín, způsob, forma a místo pro dodání přihlášky a požadovaných dokladů uchazeče

Strukturovaný profesní životopis s přehledem publikační činnosti, motivační dopis, doklady o dosaženém vzdělání a podepsaný Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely výběrového řízení zasílejte do 7. 6. 2024 na adresu PersonalniPdF@osu.cz; do předmětu zprávy uveďte: Přihláška do VŘ – pozice Odborný asistent se zaměřením na sociální pedagogiku nebo sociální práci

 

Jazyk, ve kterém bude vedeno výběrové řízení

·         český

 

 

První kolo výběrového řízení proběhne bez osobní přítomnosti uchazečů posouzením zaslaných materiálů výběrovou komisí.

 

Druhé kole formou osobního pohovoru s vybranými uchazeči proběhne v druhé polovině června 2024

 

Děkan fakulty si vyhrazuje právo pozvat k osobnímu jednání pouze vybrané uchazeče a zároveň právo nevybrat žádného uchazeče. Děkan PdF OU rovněž může výběrové řízení zrušit nebo opakovat.