Přehled

Ředitel Fakultní nemocnice Brno a děkan Lékařské fakulty Masarykovy univerzity vyhlašují výběrové řízení na pozici přednosty a souběžně na pracovní pozici akademického pracovníka pro

Kliniku dětské ORL

Předpoklady pro vyhlášenou pozici jsou:

  • VŠ vzdělání v oboru všeobecné lékařství nebo ekvivalentní vzdělání dosažené v zahraničí
  • způsobilost k samostatnému výkonu povolání lékaře v příslušném oboru dle § 12 zákona č. 372/2011Sb.
  • vědecko-pedagogický titul Ph.D. nebo CSc.
  • hodnost profesora nebo docenta vítána
  • splnění předpokladů dle zákona č. 451/1991 Sb., nemusí dokládat osoby narozené po 1. 12. 1971
  • osobnostní a profesionální předpoklady pro řízení zdravotnického a akademického týmu kliniky
  • vědecká a publikační činnost v oboru
  • morální bezúhonnost

Pokračování na zdrojové stránce: https://www.muni.cz/o-univerzite/kariera-na-mu/volna-mista/38629

Zdroj: https://www.muni.cz/o-univerzite/kariera-na-mu/volna-mista/38629