Přehled

Náplní práce bude podrobné studium hydratace vybraných biokoloidů (např. chitosan, kyselina hyaluronová, huminové látky) různými metodami vybranými na základě literární rešerše studenta. Součástí bude studium jevů souvisejících s interakcí biokoloidů s vodou a vodnými roztoky (rozpouštění, disociace).

Study of hydration of several biocolloids (e.g. chitosan, hyaluronic acid, humic substances) by means of several methods chosen on the basis of students‘ review, study of phenomenons related to interactions of biocolloids with water and aqueous solutions (dissolving, dissociation).

Název programu: Biofyzikální chemie
Školitel: prof. Ing. Martina Klučáková, Ph.D.

Termín podání přihlášek: 30. 4. 2024
Přihláška: https://www.fch.vut.cz/uchazeci/prijimacky/d
Případné informace o studiu podá: Sýkorová Alena sykorova@fch.vut.cz, +420 54114 9346