Přehled

Centrum nanotechnologií
Systém managementu kvality podle ČSN EN ISO 9001

Ředitel vysokoškolského ústavu Centra nanotechnologií VŠB-TUO vyhlašuje výběrového řízení na obsazení
jednoho místa odborného asistenta

Požadavky

 • vysokoškolské vzdělání v materiálových vědách a Ph.D. ve stejném, nebo příbuzném oboru;
 • min. 3 roky od ukončení získání vědecké hodnosti;
 • publikace v oboru fyzika a chemie pevných látek;
 • aktivní znalost výpočtů z prvních principů založených na teorii funkcionálu hustoty (DFT), HPC computing, programování ve Fortranu, Perl, apod.;
 • aktivní znalost anglického (úroveň C1, Certificate of Advanced English, Cambridge), popř. jiného jazyka;
 • minimálně 180-ti denní zahraniční stáž absolvovaná i v kratších časových úsecích (min. 2 měsíčních);
 • výuka numerických metod a elektronové struktury pevných látek;
 • samostatnost a tvůrčí schopnosti;
 • předpoklady pro vědecko-výzkumnou činnost ve výzkumném týmu.

Pracovní náplň

 • zajišťování výuky vybraných předmětů na pracovišti v českém i anglickém jazyce;
 • vedení bakalářských a diplomových prací řešených na pracovišti;
 • poskytování konzultací studentům;
 • aktivní vyhledávání projektů a podílení se na jejich přípravě, tvorbě a řešení;
 • aktivní spolupráce při řešení výzkumných projektů na pracovišti formou experimentální, výpočetní a konzultační činnosti;
 • publikační činnost zaměřená na publikace v mezinárodních impaktovaných časopisech;
  spolupráce při řešení problémů technické praxe.

Pokračování ve zdrojovém dokumentu: https://info.sso.vsb.cz/cz.vsb.edison.info.web/attachment/OA%20CNT%200118.doc?attachmentId=28825

Zdroj: https://info.sso.vsb.cz/cz.vsb.edison.info.web/attachment/OA%20CNT%200118.doc?attachmentId=28825