Přehled

Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové vypisuje výběrové řízení na obsazení místa:

Vedoucí Katedry biochemických věd

Požadavky:

 • VŠ vzdělání,
 • ukončené (příp. probíhající) habilitační nebo jmenovací řízení (doc./prof.),
 • 8 let praxe v oboru,
 • aktivní publikační a pedagogická činnost,
 • zkušenosti s řízením kolektivu,
 • zkušenosti s organizací výuky a vedením výzkumných projektů,
 • organizační a manažerské schopnosti,
 • aktivní znalost anglického jazyka, mezinárodní zkušenosti z pobytu na zahraničním pracovišti.

Nabízíme:

 • práci v prestižní vzdělávací a vědecké instituci Univerzity Karlovy,
 • pracovní smlouvu na dobu určitou s výhledem převedení na dobu neurčitou (v souladu s Kariérním řádem FaF UK),
 • 8 týdnů dovolené za rok + 5 dnů osobního rozvoje,
 • zvýhodněné volání pro zaměstnance a jejich rodinné příslušníky,
 • příspěvek na stravování a další příspěvky ze sociálního fondu (např. penzijní připojištění nebo soukromé životní pojištění, úroky z úvěru na bytové potřeby),
 • možnost využití služeb Dětské skupiny FAFÍK (dětská skupina zřízená při Farmaceutické fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové),
 • ČSOB motivační program (balíček nadstandardních výhod pro všechny zaměstnance),
 • benefity UK (slevy a výhody pro zaměstnance UK u externích subjektů).

Písemné přihlášky s motivačním dopisem, podrobným životopisem, přehledem praxe, kopií VŠ diplomu, příp. dokladu o získané vědecké a vědeckopedagogické hodnosti, souhlasem se zpracováním osobních údajů a zpracovanou vizí rozvoje katedry přijímá v písemné formě nebo prostřednictvím e-mailu Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta, Lenka Cermanová, DiS. – Personální oddělení, Akademika Heyrovského 1203, 500 03 Hradec Králové do 1. 5. 2024 (hr@faf.cuni.cz).

S neformálními dotazy ohledně této pozice se můžete obracet na prof. PharmDr. Tomáše Šimůnka, Ph.D. – proděkana pro vnitřní záležitosti, projektovou činnost a strategický rozvoj fakulty: simunekt@faf.cuni.cz

Obálku označte slovy: „VŘ – vedoucí KBV“

Vybraní kandidáti budou pozváni k pohovoru.

Předpokládaný nástup: 1. 11. 2024, příp. dohodou

Přihláška, včetně souhlasu se zpracováním osobních údajů, je k dispozici ke stažení na webu fakulty: www.faf.cuni.cz/Fakulta/Uredni-deska/Vyberova-rizeni/