Přehled

Děkan Filozofické fakulty MU vypisuje výběrové řízení na pozici

vědecký výzkumný a vývojový pracovník (Post-doc)/ vědecká výzkumná a vývojová pracovnice (Post-doc)

( 0,5 úvazek )

 

 

Popis:

 • Seminář dějin umění Filozofické fakulty Masarykovy univerzity vypisuje výběrové řízení na pozici vědeckého pracovníka/ vědecké pracovnice pro výzkumný projekt Becoming Radical? Visual Arts, Rituals, Performance and Conversion in the Early Christian Initiation (4th–6th centuries), který je financovaný v rámci projektu MŠMT ERC_CZ.
 • Pozice se vypisuje na celý úvazek, nejprve na 3 roky, avšak smlouva bude prodloužena do září 2024. Úspěšný/á uchazeč/ka nastoupí na pozici od října 2019 nebo co nejdříve po tomto datu.
 • Cílem projektu je představit roli materiální, vizuální a rituální kultury v rámci procesu christianizace západní Evropy v 4.–6. století. V aktuální situaci tým hledá specialistu se specializací na Dějiny pozdně antického a středověkého umění.
 • Uchazeči mohou využít neformální konzultace ve věci výběrového řízení, projektu a specifik tématu a kontaktovat hlavního řešitele projektu, doc. Ivana Foletti (email: foletti@mail.muni.cz)

 

Hlavní povinnosti:

 • Provádět výzkum potřebný pro úspěšné naplnění projektu Becoming Radical? Visual Arts, Rituals, Performance and Conversion in the Early Christian Initiation (4th–6th centuries)
 • Zodpovídat za program výzkumných aktivit a publikační činnost svázanou s tematikou dějin pozdně antického a středověkého umění.
 • Shromažďovat a analyzovat data ve vztahu k primárním vizuálním, textovým a archivním pramenům a sekundární literatuře
 • Publikovat a prezentovat výsledky výzkumu (články, výstavy, prezentace na výzkumných seminářích, sympoziích etc.)
 • Napomáhat s vedením a administrací projektu, včetně správy projektových webových stránek
 • Přispívat k výzkumným aktivitám Semináře dějin umění

 

Požadavky na uchazeče:

 • ukončené Ph.D. vzdělání doktorského stupně v oboru raně středověkých či pozdně antických dějin umění.
 • Písemná a mluvená znalost anglického jazyka, vysoká úroveň znalosti nejméně jednoho z dále jmenovaných jazyků: německého, francouzského, italského
 • Schopnost jasně formulovat výsledky výzkumu
 • Obeznámenost s relevantními metodami a recentní literaturou ve vztahu k projektu
 • Schopnost pracovat v týmu a přispět k vedení a administraci projektu
 • Schopnost efektivně vyhodnotit požadavky na využití prostředků

Pokračování na zdrojové stránce: https://www.muni.cz/o-univerzite/kariera-na-mu/volna-mista/48610

Zdroj: https://www.muni.cz/o-univerzite/kariera-na-mu/volna-mista/48610