Přehled

Fakulta: Přírodovědecká fakulta

Děkan Přírodovědecké fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem vypisuje výběrové řízení na obsazení míst Akademických pracovníků/nic

 

Katedry informatiky:

1 místo       Didaktika informatiky (kategorie: L/OA/doc/prof; jazyky: ČJ C2)

1 místo       Aplikovaná informatika – infrastrukturní technologie (kategorie: L/OA/doc/prof; jazyky: ČJ C2)

1 místo       Aplikovaná informatika – datové/softwarové inženýrství (kategorie: L/OA/doc/prof; jazyky: ČJ C2)

výše úvazku: plný/částečný

 

Kvalifikační požadavky:

 • VŠ vzdělání příslušného oboru a kategorie
 • schopnost samostatné tvůrčí práce
 • chuť učit se novým věcem
 • pečlivost a flexibilita
 • občanská bezúhonnost

Hledáme především motivované kolegy s vysokým pracovním odhodláním a předpoklady pro aktivní spolupráci na rozvoji fakulty.

 

Nabízíme: 

 • rychle se rozvíjející pracoviště s nejmodernějším vědeckým i výukovým zázemím
 • tvůrčí svobodu
 • zaměstnanecké stravování, příjemné a moderní pracovní zázemí
 • další zaměstnanecké benefity (možnost účastnit se vzdělávacích akcí a workshopů, rekreační středisko Bukovina a mnoho dalšího)
 • výborné dopravní spojení, vlastní parkoviště
 • kariérní i všestranný osobní růst
 • přátelskou až neformální atmosféru regionální univerzity (svých lidí si vážíme a kvalitní práci umíme ocenit)

Bližší informace: www.ujep.cz, www.prf.ujep.cz

Předpokládaný nástup:  dle dohody

Místo výkonu: Přírodovědecká fakulta UJEP, Pasteurova 15, 400 96 Ústí nad Labem

K přihlášce přiložte:

– motivační dopis

– stručný profesní životopis

– ověřené doklady o akademických a vědecko-pedagogických titulech

– přehled vědecké a pedagogické činnosti a praxe a členství v odborných společnostech – seznam publikační činnosti a grantové činnosti

 

___________________________________________________________________________________________
Přihlášky se všemi náležitostmi (viz výše) zasílejte poštou na Zaměstnanecký odbor UJEP v Ústí nad Labem, Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem nebo e-mailem na adresu personalni@ujep.cz do 31. prosince 2024. Účastníkům a účastnicím výběrového řízení nevzniká nárok na úhradu nákladů výběrového řízení. Děkan si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení.
Informujeme Vás, že v rámci výběrového řízení bude naše organizace Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, IČO: 44555601, se sídlem Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem, tel. 475 286 316, e-mail: personalni@ujep.cz, zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem výběru vhodného zaměstnance a sjednání pracovní smlouvy na výše uvedenou pracovní pozici. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze v rozsahu nezbytném pro provedení opatření zahrnující vzájemná jednání a vyhodnocení ze strany naší společnosti před sjednáním pracovní smlouvy. Mezi tyto zpracované osobní údaje patří jméno a příjmení, bydliště, e-mailová adresa, údaje o Vašem vzdělání a dosavadních pracovních zkušenostech a příp. další údaje, které nám sami poskytnete v zaslaných dokumentech. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze po dobu výběrového řízení, která jistě nepřekročí 3 měsíce. Při zpracování Vašich osobních údajů dostatečně zabezpečíme jejich ochranu a nebudeme je předávat žádné jiné právnické ani fyzické osobě. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás dále informujeme, že máte právo na přístup ke svým osobním údajům u naší společnosti, dále máte právo požadovat opravu, výmaz nebo omezení zpracování Vašich osobních údajů. Státním dozorovým úřadem pro oblast ochrany osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), na který se také můžete obrátit se stížností. Další informace o ochraně osobních údajů, zpracovávaných Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem naleznete zde: https://www.ujep.cz/cs/zasady-zpracovani-osobnich-udaju.