Fyzikální ústav AV ČR

Fyzikální ústav Akademie věd České republiky je veřejná výzkumná instituce, zaměřená na základní a aplikovaný výzkum v oblasti fyziky. Třetina vědeckých pracovníků pochází ze zahraničí. V současné době pracuje v největším ústavu Akademie věd více než 1300 zaměstnanců.

Pokračovat ve čtení

Teologická fakulta JU

Teologická fakulta byla založena v roce 1991 jako součást Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Navazuje na kulturní a vzdělávací tradici vyššího teologického a filosofického studia, která sahá až do počátku devatenáctého století. Teologická fakulta se ve své vědecké činnosti zaměřuje na oblast filosofie, teologie a na oblast sociální práce a klade důraz na křesťanské, etické a sociální hodnoty.

Pokračovat ve čtení

CEITEC – STŘEDOEVROPSKÝ TECHNOLOGICKÝ INSTITUT

CEITEC (Středoevropský technologický institut) je mladé a dynamické výzkumné centrum specializující se na oblasti věd o živé přírodě, pokročilých materiálů a nanotechnologií. Centrum se úspěšně a rychle rozrostlo, opakovaně získává nejprestižnější granty Evropské unie a od samého počátku lze v regionu pozorovat výsledky jeho výzkumu. S ročním rozpočtem 30 milionů EUR a investicemi ve výši 220 milionů

Pokračovat ve čtení

Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR

Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i. (ÚFE) je veřejná výzkumná instituce patřící do systému pracovišť Akademie věd České republiky, největší české neuniverzitní výzkumné organizace. ÚFE provádí základní a aplikovaný výzkum v oblasti fotoniky, optoelektroniky a elektroniky. ÚFE přispívá k rozvoji poznání v těchto oblastech a vytváří širokou bázi znalostí, jako základ pro vývoj nových špičkových technologií.

Pokračovat ve čtení

ELI Beamlines

ELI Beamlines research centre in Dolní Břežany is part of pan-European infrastructure ELI (Extreme Light Infrastructure) representing a unique tool of support of scientific excellence in Europe by making available its capacities to the best scientific teams across the world. The aim of ELI Beamlines is to establish the most intensive laser system in the world and to operate it on a long-term basis. Due to ultra-high performances of 10 PW (1 petawatt = 1,000,000,000,000,000 watts) and concentrated intensities of over 1024 W/cm2, we can offer our users a unique source of radiation and beams of accelerated particles. The so called beamlines will enable groundbreaking research in the area of physics and science dealing with materials, but also in biomedicine and laboratory astrophysics and many other fields. ELI Beamlines is part of the Institute of Physics of the Czech Academy of Sciences, and it was open in 2015.

Pokračovat ve čtení

RECETOX

RECETOX – to je více než 350 výzkumníků, studentů, technických, administrativních a ostatních spolupracovníků. Ti všichni stojí za úspěchy centra RECETOX. Týmová spolupráce, dialog, respekt, důvěra, zodpovědnost, osobní rozvoj, integrita a komunikace jsou našimi klíčovými hodnotami, které vytváří místo pro práci i přátelský sociální život.

Pokračovat ve čtení

BIOCEV

BIOCEV is a scientific centre of excellence in biotechnology and biomedicine, which aims to detailed study of cellular mechanisms at the molecular level, research and development of novel therapeutic strategies, early diagnostics, biologically active agents including chemo-therapeutics, protein engineering and other technologies.

Pokračovat ve čtení