Fyzikální ústav AV ČR

Fyzikální ústav Akademie věd České republiky je veřejná výzkumná instituce, zaměřená na základní a aplikovaný výzkum v oblasti fyziky. Třetina vědeckých pracovníků pochází ze zahraničí. V současné době pracuje v největším ústavu Akademie věd více než 1300 zaměstnanců. 

Ambicí Fyzikálního ústavu je posouvat hranice lidského poznání a provádět špičkový výzkum elementárních částic, kondenzovaných systémů, pevných látek, optiky, fyziky plazmatu a laserové fyziky. Od roku 2019 je ústav držitelem certifikátu HR Excellence in Research Award.

Aktuální nabídka pozic / current positions