RECETOX

RECETOX jsou lidé!

RECETOX – to je více než 350 výzkumníků, studentů, technických, administrativních a ostatních spolupracovníků. Ti všichni stojí za úspěchy centra RECETOX. Týmová spolupráce, dialog, respekt, důvěra, zodpovědnost, osobní rozvoj, integrita a komunikace jsou našimi klíčovými hodnotami, které vytváří místo pro práci i přátelský sociální život.

Kariéra na RECETOXu

Principy HR Excellence in Research (HR Award) přináší rozvoj dlouhodobě udržitelného, mezinárodního, prestižního a transparentního pracovního prostředí otevřeného špičkovým domácím i zahraničním výzkumným pracovníkům. Na RECETOXu můžete budovat kariéru v akademických, výzkumných, technických i administrativních pozicích, v souladu se schématy osobního i karierního rozvoje.

Aktuální pozice v RECETOXu

RECETOX je mezinárodní

RECETOX je mezinárodně etablovaným výzkumným centrem. Dlouhodobě spolupracuje se špičkovými zahraničními univerzitami, výzkumnými institucemi a mezinárodními organizacemi na celém světě a účastní se řady mezinárodních projektů a aktivit.

Lidé

20 % zaměstnanců RECETOXu tvoří zahraniční experti, postdoci a studenti více než dvaceti národností z celého světa. Většina výzkumných pracovníků během své pracovní kariéry působila na zahraničních univerzitách a institucích.

Projekty

Za posledních 10 let jsme se účastnili realizace téměř 20 projektů financovaných z evropského rámcového programu, a desítek projektů podpořených Světovou zdravotnickou organizací a agenturami OSN.

Partneři

Studenti a zaměstnanci centra se účastní mezinárodních projektů, stáží a výzkumných pobytů na prestižních pracovištích po celém světě. Našimi partnery jsou University College London, ETH Zurich, Stanford University, University of Toronto, Baylor University, University of Saskatchewan a další.

Masarykova univerzita

Masarykova univerzita je druhou největší univerzitou v České republice složenou z devíti fakult a dalších výzkumných pracovišť. RECETOX sídlí v prostorách moderního Univerzitního Kampusu v Bohunicích, který byl otevřen v roce 2010. Masarykova univerzita nabízí moderní prostory, špičkové vybavení, kreativní prostředí umožňující osobní rozvoj a karierní růst a patří k největším zaměstnavatelům v regionu.

Brno – město studentů

Brno je moderní město s dlouhou historií, kulturní, společenskou, sportovní i průmyslovou tradicí. Brno je největším studentským městem v České republice a je centrem Jihomoravského kraje.

Brno podporuje vědu a výzkum, inovace, start-upy a technologické firmy, díky tomu je jedním z nejinovativnějších měst ve střední Evropě.

Špičková infrastruktura

Výzkumná infrastruktura RECETOX RI nabízející unikátní vybavení a expertízu certifikovaných laboratoří umožňuje realizovat špičkový výzkum světové úrovně. Centrum disponuje více než 50 moderními laboratořemi, vyvíjí a spravuje otevřený informační systém poskytující data o prostorových a časových trendech koncentrací chemických látek v různých složkách životního prostředí a realizuje dlouhodobé populační studie.

Podpora zaměstnancům

RECETOX poskytuje širokou paletu podpůrných služeb pro nové i stávající zaměstnance a studenty. Jde například o služby

  • Welcome Office se zaměřuje na nově příchozí zaměstnance zejména ze zahraničí,
  • Projektové oddělení poskytuje profesionální servis při přípravě, podávání a následné realizaci projektů,
  • Provozní oddělení a Oddělení strategických investic zajišťuje nákup a pořízení vybavení, servisy a investice,
  • komplexní služby Oddělení lidských zdrojů poskytují péči o zaměstnance a podporu vedoucím pracovníkům ve vytváření příznivého pracovního prostředí.

Aktuálně nabízené pozice