Přehled

Ředitelka Biofyzikálního ústavu Akademie věd ČR, v.v.i.

Královopolská 135, 612 65 Brno

vypisuje výběrové řízení

na obsazení pozice Klíčový vědecký pracovník

do projektu s reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000477

na Oddělení Biofyzikální chemie a molekulární onkologie

Požadavky:

  • titul PhD. v biologicky nebo chemicky zaměřených oborech, nejlépe v oblasti senzorů založených na nukleových kyselinách
  • minimálně 3 roky postdoktorandské praxe
  • předpoklad řešit samostatně vlastní vědecké projekty
  • znalost anglického jazyka
  • publikační schopnost v časopisech s IF (prokazatelná ve WoS)
  • pedagogické schopnosti pro vedení diplomových a doktorských prací

Pokračování na zdrojové stránce: http://www.ibp.cz/cs/o-instituci/volna-pracovni-mista/

Zdroj: http://www.ibp.cz/cs/o-instituci/volna-pracovni-mista/