Přehled

Student se v průběhu stáže seznámí s vybranými metodami ochrany zirkoniových palivových článků proti vysokoteplotní korozi v prostředí jaderných reaktorů. Půjde o   povlakování povrchu článků  polykrystalickou diamantovou vrstvou a magnetronově naprašovaným chromem.  Student se naučí aplikovat základní technologie povlakování a to chemickou depozici z plynné fáze a magnetronové naprášování. Dále se student seznámí s  teoretickými i experimentálními metodami analýzy připravených materiálů, zejména s Ramanovou spektroskopií,  elektronovou mikroskopií a počítačovým modelováním.

Garant stáže: doc. Ing. Irena Kratochvílová, Ph.D.

Obor: materiály/antikorozní vrstvy

Počet volných míst pro téma: 2

Startovací

Jazyk: Čeština

Místo konání: Praha