Přehled

Děkan Fakulty podnikatelské VUT v Brně vypisuje výběrové řízení na obsazení místa vědecko-výzkumný pracovník (senior) v rozsahu 0,5 pracovního úvazku.

Popis pracovní pozice:

Pracovník bude zapojen do vědecko-výzkumné a pedagogické činnosti v oblastech výzkumu realizovaných na FP VUT v Brně (tj. činnost pracovníka může být zaměřena na oblast ekonomiky, managementu, informačních technologií nebo pokročilých matematických a statistických metod v ekonomických modelech). V rámci pracovní pozice plánován výjezd na pracoviště v zahraničí. Předpokládá se aktivní participace pracovníka na odborných seminářích a vědeckých konferencích.

Požadujeme:

  • min. 7 let od udělení titulu Ph.D., či jeho zahraniční obdoby (úroveň 8 ISCED – International Standart Classification of Education),

Pokračování na zdrojové stránce: https://www.vutbr.cz/uredni-deska/prace/vyberova-a-prijimaci-rizeni-na-pracovni-mista-f18832/fp-vedeckovyzkumny-pracovnik-(senior)-d179835

Zdroj: https://www.vutbr.cz/uredni-deska/prace/vyberova-a-prijimaci-rizeni-na-pracovni-mista-f18832/fp-vedeckovyzkumny-pracovnik-(senior)-d179835