Přehled

Charakteristika vykonávané práce:

·         přímá pedagogická činnost v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech, včetně programů vyučovaných v angličtině,

·         příprava na pedagogickou činnost, zpracování studijních materiálů,

·         vedení a oponování vysokoškolských kvalifikačních prací,

·         výkon pozice garanta studijních předmětů,

·         realizace základního a aplikovaného výzkumu,

·         publikování výsledků tvůrčí činnosti,

·         spolupráce s aplikační sférou, popularizace vědeckých poznatků.

Požadované vzdělání:

·         vysokoškolské doktorské vzdělání (Ph.D. nebo ekvivalent) v oboru podniková ekonomika, ekonomie nebo jiném oboru příbuzném zaměření pracovní pozice, případně předpoklad pro její brzké dosažení,

Odborné a osobnostní požadavky:

·         zkušenosti s pedagogickou činností na vysoké škole,

·         schopnost publikovat ve vědeckých časopisech,

·         znalost anglického jazyka umožňující aktivní pedagogickou a tvůrčí činnost v angličtině,

·         schopnost využívat softwarové nástroje a informační technologie na podporu výuky a výzkumu,

·         schopnost práce v kolektivu,

·         komunikativnost,

·         trestní bezúhonnost.

Pracovní poměr:

·         předpokládaný nástup:           1. 9. 2024

·         pracovní úvazek:                    plný úvazek (40 hodin týdně)

·         pracovní smlouva:                  na dobu určitou (31. 8. 2026) s perspektivou prodloužení

·         místo výkonu práce:               Karviná

Mzda:

·         mzdový tarif 31.000 Kč měsíčně plus výkonnostní příplatek v závislosti na dosažené praxi, výsledcích tvůrčí činnosti, znalostech a dovednostech.

Pracovní benefity:

·         8 týdnů dovolené,

·         pružná pracovní doba,

·         home office v rozsahu třetiny celkové týdenní pracovní doby,

·         příspěvek na stravování a na doplňkové penzijní spoření,

·         příjemné pracovní prostředí s profesionálním technologickým zázemím.

Požadované doklady:       

·         přihláška k výběrovému řízení (vzor ke stažení na go.slu.cz/prihlaskavr),

·         motivační dopis,

·         strukturovaný profesní životopis,

·         přehled publikační činnost členěný podle typů publikací,

·         kopie dokladů o dosaženém vzdělání,

·         výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců ke dni podání přihlášky.

Kritéria výběru:

·         dosavadní pedagogická praxe                       (30 %)

·         velmi dobrá znalost anglického jazyka         (30 %)

·         dosavadní tvůrčí a publikační činnost          (20 %)

·         osobnostní charakteristiky                             (20 %)

Postup přihlášení do výběrového řízení:

Všechny náležitosti přihlášky zašlete na personální oddělení Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné, Univerzitní nám. 1934/3, 733 40 Karviná, email: cyronova@opf.slu.cz, nejpozději do 7. 6. 2024. Osobní pohovory s vybranými kandidáty proběhnou v termínu 24. 6. – 5. 7. 2024.

 

V Karviné, 6. 5. 2024                                    doc. RNDr. Ing. Roman Šperka, Ph.D., děkan

 

Upozornění:

Osobní údaje uchazeče o zaměstnání budou zpracovávány v souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem o zaměstnanosti, zákonem o zpracování osobních údajů apod. Takto získané osobní údaje nebudou zpřístupněny či sdělovány žádným třetím osobám a budou použity pouze pro účely výběrového řízení a případného uzavření pracovní smlouvy. Pokud s uchazečem nebude uzavřen pracovní poměr, materiály zaslané do výběrového řízení mu budou vráceny zpět; v případě, že se takto zaslané materiály vrátí univerzitě prostřednictvím poštovní služby zpět jako nevyzvednutá / nedoručitelná zásilka, budou bezprostředně poté skartovány. Materiály doručené prostřednictvím elektronické pošty nebo datové schránky, příp. jiným podobným způsobem, budou smazány a nebudou zálohovány ani jinak archivovány.