Přehled

Děkanka Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na Katedře fyzické geografie a geoekologie

Postdoktorand se zaměřením na modelování ve fluviální geomorfologii

Vypisujeme výběrové řízení na pozici postdoktoranda v oblasti modelování ve fluviální geomorfologii. Úspěšný kandidát se připojí k dynamickému výzkumnému týmu zaměřenému na pochopení a modelování fluviálně-geomorfologických procesů. Tato pozice nabízí vynikající příležitost pro vysoce motivovaného vědce, který se bude podílet na průkopnickém výzkumu v této oblasti. Tato pozice souvisí s výzkumným projektem Přírodní a antropogenní geohazardy, reg. č. CZ.02.01.01/00/22_008/0004605.

Předpokládaný nástup:

 •  1. srpna nebo 1. září 2024 (případně dle dohody)

Předpokládaný úvazek:

 • 100 % , pracovní smlouva na dobu určitou (délka trvání projektu 4 roky)

Popis pracovního místa:

 • realizace pokročilého výzkumu v oblasti fluviální geomorfologie;
 • vývoj a aplikování modelů pro studium říční morfodynamiky a biogeomorfologických procesů;
 • spolupráce s multidisciplinárním výzkumným týmem;
 • publikování výsledků výzkumu v recenzovaných časopisech s vysokým impakt faktorem;
 • účast na mezinárodních konferencích včetně prezentace výsledků výzkumu.

Kvalifikační a další předpoklady:

 •  vysokoškolské vzdělání III. stupně v oboru geomorfologie, environmentálních věd, věd o Zemi nebo příbuzném oboru;
 • výborná znalost angličtiny (slovem i písmem);
 • doložitelné výsledky jako hlavní/korespondenční autor publikací v impaktovaných časopisech;
 • specifikace mezinárodního výzkumného profilu: R2 – Recognized;
 • zahraniční pracovní zkušenosti v oboru nebo Ph.D. získané v zahraničí;
 • odborný přehled v oblasti fluviální geomorfologie;
 • zkušenosti s modelováním říční morfodynamiky a biogeomorfologických procesů a/nebo s programováním (Python nebo jiný programovací jazyk) výhodou;
 • znalost statistických metod a GIS;
 • schopnost efektivně pracovat v týmu.

Co nabízíme:

 • podnětné, vstřícné a spolupracující výzkumné prostředí;
 • příležitosti k profesnímu rozvoji a networkingu;
 • zajímavé finanční ohodnocení (2100 EUR/měsíc) a balíček benefitů.

Jazyk, ve kterém bude výběrové řízení vedeno:

 • anglický

Požadované dokumenty (v anglickém jazyce):

 • podepsaný Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely výběrového řízení (ke stažení na www.osu.cz);
 • strukturovaný životopis (včetně seznamu publikací);
 • motivační dopis;
 • alespoň dvě reference od uznávaných odborníků v uvedené oblasti vědeckého výzkumu.

Vaši přihlášku do výběrového řízení a všechny požadované dokumenty zašlete prosím elektronicky na následující adresu: personalni.prf@osu.cz. Na přihlášky zaslané jiným způsobem nebude brán zřetel.

 

Termín pro zasílání přihlášek:

 • 14. června 2024

Vaše případné dotazy související s projektem zasílejte na e-mail: tomas.galia@osu.cz

V případě obecných dotazů se obracejte na personalistku Přírodovědecké fakulty na e-mailové adrese: lucie.malovcova@osu.cz.