Přehled

DĚKAN CYRILOMETODĚJSKÉ TEOLOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa na pozici

odborný asistent v oboru teologie se zaměřením na pedagogiku

Rozsah pracovního úvazku: 1,0
Kvalifikační předpoklady:             

  • dokončené nebo započaté doktorské studium v humanitní oblasti
  • publikace v oboru pedagogiky, psychologie
  • osobnostní a profesní předpoklady pro samostatnou pedagogickou a vědecko-výzkumnou činnost, publikační činnost a kvalifikační růst
  • pedagogická praxe v oboru (min. 1 rok)

Pokračování na zdrojové stránce: https://www.upol.cz/nc/zpravy/zprava/clanek/vyberove-rizeni-cmtf-na-misto-odborneho-asistenta-v-oboru-teologie-se-zamerenim-na-pedagogiku/

Zdroj: https://www.upol.cz/nc/zpravy/zprava/clanek/vyberove-rizeni-cmtf-na-misto-odborneho-asistenta-v-oboru-teologie-se-zamerenim-na-pedagogiku/