Přehled

Děkan Fakulty stavební VUT v Brně vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa: akademický pracovník – odborný asistent, úvazek 0,10 pro Ústav stavební ekonomiky a řízení.

Požadavky:

  • VŠ vzdělání

  • vědecká hodnost Ph.D. nebo předpoklad jejího získání

  • odbornost – management stavebnictví

  • znalost a publikační činnost v oblasti práva

  • aktivní znalost anglického jazyka

Pokračování ve zdrojovém dokumentu: https://www.fce.vutbr.cz/deska/_getFile.asp?spis_id=9226

Zdroj: https://www.fce.vutbr.cz/deska/_getFile.asp?spis_id=9226