Přehled

Děkan Fakulty pedagogické

vyhlašuje výběrové řízení na místo

odborného asistenta – odborné asistentky

na katedře psychologie

se zaměřením na:

  • pedagogickou psychologii a výuku psychologických disciplín společného základu psychologického bloku

Kvalifikační požadavky:

  • Absolvent magisterského studia odpovídajícího typu se státní zkouškou z psychologie.

  • Absolvované Ph.D. studium či alespoň přijetí do doktorského studia v oboru pedagogická psychologie.

  • Schopnost komunikace a výuky v anglickém jazyce.

  • Schopnost samostatné vědecké práce.

  • Zkušenosti s vědecko-výzkumnou činností, resp. dokladované předpoklady pro tuto činnost.

Pokračování ve zdrojovém dokumentu: http://www.zcu.cz/pracoviste/per/Volna_mista/KPS-5.9..docx

Zdroj: http://www.zcu.cz/pracoviste/per/Volna_mista/KPS-5.9..docx