Přehled

Cílem práce je studium vlastností hybridních perovskitových systémů obsahujících vhodný typ organických a anorganických aditiv. Studium je zaměřené na výkon a stabilitu perovskitů s ohledem na potenciální aplikace

The aim of the thesis is to study the properties of hybrid perovskite systems containing a suitable type of organic and inorganic additives. The study is focused on the performance and stability of perovskites with regard to potential applications

Název programu: Chemie, technologie a vlastnosti materiálů
Školitel: prof. Ing. Jozef Krajčovič, Ph.D.

Termín podání přihlášek: 30. 4. 2024
Přihláška: https://www.fch.vut.cz/uchazeci/prijimacky/d
Případné informace o studiu podá: Sýkorová Alena sykorova@fch.vut.cz, +420 54114 9346