Přehled

Děkanka Pedagogické fakulty

Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

podle § 77 zákona č. 111/98 Sb. vypisuje

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA OBSAZENÍ MÍSTa

docenta/docentky

nebo odborného asistenta/odborné asistentky

katedry matematiky

se zaměřením na didaktiku matematiky,

případně na libovolnou oblast matematiky

Výše úvazku: 0,5 – 1,0

Nástup: 1. 9. 2020

Požadavky: titul docent, na pozici odborného asistenta titul Ph.D. nebo probíhající doktorské studium v oboru;

odpovídající pedagogická, vědecká a publikační aktivita

Písemné přihlášky doplněné profesním životopisem, kopiemi dokladů o vzdělání, seznamem vědecké a publikační činnosti a souhlasem s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zašlete do 13. 3. 2020 (včetně) na adresu:

Pedagogická fakulta JU

Dana Pouzarová

Jeronýmova 10

371 15 České Budějovice.

Informace: telefon: 387 773 034, e-mail: danapo@pf.jcu.cz