Přehled

Děkan Fakulty filozofické Univerzity Pardubice

vypisuje v souladu s § 77 zákona č. 111/98 Sb.

a Řádem výběrového řízení Univerzity Pardubice

výběrové řízení

na obsazení míst akademických pracovníků/pracovnic:

  • místo vedoucího/vedoucí ústavu historických věd – profesora nebo docenta
  • místo vedoucího/vedoucí katedry literární kultury a slavistiky – profesora, docenta nebo odborného asistenta
  • místo vedoucího/vedoucí katedry religionistiky – profesora, docenta nebo odborného asistenta

Dále pro:

ústav historických věd

  • místo odborného asistenta se zaměřením na dějiny pravěku s částečným pracovním úvazkem; žádoucí jsou praktické zkušenosti z archeologických výzkumů

katedru anglistiky a amerikanistiky

  • místo odborného asistenta se zaměřením na anglickou a americkou literaturu a britská a americká kulturní studia
  • místo asistenta nebo lektora angličtiny na výuku praktického jazyka, psaného a mluveného projevu

katedru religionistiky

  • místo odborného asistenta nebo asistenta se zaměřením na dějiny náboženství a současnou religiozitu

Pokračování na zdrojové stránce: https://www.upce.cz/vyberove-rizeni-na-mista-akademickych-pracovniku-pracovnic-11

Zdroj: https://www.upce.cz/vyberove-rizeni-na-mista-akademickych-pracovniku-pracovnic-11