Přehled

ODBORNÝ ASISTENT/KA S TITULEM PH.D. ČI JEHO EKVIVALENTEM V OBORU ASIJSKÁ STUDIA

Již více než 20 let Metropolitní univerzita Praha nabízí inovativní, mezioborové a mezinárodně orientované vzdělání pro studenty z celého světa. Nabízíme více než dvacet bakalářských a magisterských programů v sociálních vědách a naše akademicky orientované studijní programy zasazují aplikovaný vědecký přístup do širšího mezinárodního rámce s cílem poskytovat vysoce kvalitní vzdělávání. Více než čtvrtina našich programů je nabízena v anglickém jazyce. Naší silou je mezinárodní spolupráce založená na síti více než 200 partnerských univerzit v celém světě.

Metropolitní univerzita Praha přijme na Katedru asijských studií kvalifikovaného experta/ku do pozice:

Odborný asistent/ka s titulem Ph.D. či jeho ekvivalentem (případně i doktorský student/ka v pokročilé fázi studia) v oborech politických či společenských věd se zaměřením na jihovýchodní a/nebo východní Asii.

NÁPLŇ PRACOVNÍ ČINNOSTI
výuka v denní i kombinované formě bakalářského a magisterského studia ve studijním programu Asijská studia, primárně v českém jazyce, menší část výuky v angličtině.

výuka kurzů zaměřených na politiku a společnost států jihovýchodní Asie, a obecnějších kurzů věnovaných mezinárodním vztahům v Asii případně dalším státům z regionu (zejm. Japonsku);

v kombinované formě studia výuka v sobotu

působení ve zkušebních komisích, vedení a oponování závěrečných kvalifikačních prací

vlastní výzkumná a publikační činnost, včetně řešení externích vědecko-výzkumných grantů

POŽADUJEME
ukončené vysokoškolské vzdělání (titul Ph.D. či jeho ekvivalent, případně pokročilá fáze doktorského studia) v oblasti mezinárodních vztahů, area studies, politologie, nebo v oborech příbuzných

odborná a publikační činnost dle platných akreditačních standardů

výborná aktivní znalost angličtiny slovem i písmem a schopnost přednášet v angličtině, znalost češtiny na úrovni rodilého mluvčího

ochota účastnit se chodu katedry a akcí, které pořádá

NABÍZÍME
úvazek 1,0 (tj. 40 hod/týden), případně 0,5 s výhledem navýšení na 1,0

předpokládaný nástup 1. října 2024, případně dle domluvy

možnost spolupráce na výzkumných projektech a zapojení do mezinárodních výzkumných sítí

možnost ucházet se o fondy mezinárodních mobilit na výjezd do asijských států

přátelský pracovní kolektiv Katedry asijských studií

zajímavou práci v motivujícím prostředí soukromé mezinárodně orientované univerzity

odpovídající mzdové ohodnocení

pružnou pracovní dobu

8 týdnů dovolené

bezplatné parkování v areálu v Dubečské ulici

PÍSEMNÁ PŘIHLÁŠKA MUSÍ OBSAHOVAT
strukturovaný akademický životopis

přehled publikační a výzkumné činnosti

kopie dokumentů potvrzujících dosažené vzdělání

motivační dopis představující zapojení uchazeče/uchazečky do výuky a tvůrčí činnosti na Katedry asijských studií

 

Zájemci mohou své přihlášky posílat do 30. 4. 2024 na emailovou adresu: job@mup.cz a to s označením „Odborný asistent/ka KAS“.

 

Reakcí na tento inzerát na obsazení pozice dáváte souhlas k tomu, aby Metropolitní univerzita Praha, o.p.s., se sídlem Dubečská 900/10, 100 00 Praha 10 – Strašnice, zpracovávala Vaše osobní údaje pro účely zprostředkování práce. Zpracování osobních údajů se řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů.