Centrum energetických a environmentálních technologií VŠB-TUO

Centrum energetických a environmentálních technologií je výzkumné a inovační centrum zaměřené na pokročilé technologie v oboru energetiky a životního prostředí. Zabýváme se výzkumem a vývojem v oblasti obnovitelných zdrojů energie, energetické účinnosti, nanomateriálů, udržitelných technologií a environmentálních řešení. Spolupracujeme s průmyslem, akademickou sférou a vládními institucemi.

The Centre for Energy and Environmental Technologies is a research and innovation centre focused on advanced energy and environmental technologies. We are engaged in research and development in the areas of renewable energy sources, energy efficiency, nanomaterials, sustainable technologies, and environmental solutions. We cooperate with industry, academia and government institutions.

Otevřené pozice / open positions