Technologické centrum Praha

Technologické centrum Praha je národním informačním a konzultačním centrem pro rámcové programy Evropské unie pro výzkum, vývoj a inovace, je předním národním výzkumným pracovištěm a think-tankem pro výzkumnou a inovační politiku a podporuje mezinárodní technologický transfer a vznik a rozvoj inovačních firem.

 

 

 

Otevřené pozice