New Economic Talent (deadline 28.02.2018)

Nadace CERGE-EI a CERGE-EI vyhlašují 4. ročník soutěže pro vysokoškolské studenty a studentky. Soutěž je otevřena zájemcům z bakalářských a magisterských oborů a čerstvým absolventům (do jednoho roku od ukončení studia), kteří se zajímají o současnou ekonomii.

Pokračovat ve čtení

Cena ČSKI za nejlepší dizertační práci v oboru informatika

ČSKI (Česká společnost pro kybernetiku a informatiku) v rámci svého základního poslání, kterým je kromě rozvoje kybernetiky a informatiky v České republice také podíl na pedagogické činnosti a na propagaci vědeckých výsledků oboru, vyhlašuje celostátní soutěž o Cenu Antonína Svobody pro nejlepší disertační práci roku 2017.

Pokračovat ve čtení

Vlajkový projekt NTC

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání představuje další podpořený projekt, kterým je Výpočetní a experimentální design pokročilých materiálů s novými funkcionalitami. V rámci výzvy Podpora excelentních výzkumných týmů ho realizuje ústav Nové technologie – výzkumné centrum Západočeské univerzity v Plzni.

Pokračovat ve čtení

Ing. Lenka Babická

Rozhovorem s paní Ing. Lenkou Babickou, PR manažerkou společnosti Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s., se přeneseme opět do světa aplikovaného výzkumu – do světa rafinérských a petrochemických technologií, a také do neprávem opomíjeného Ústeckého kraje…

Pokračovat ve čtení

Dr. Ing. Pavel Konečný

S předsedou Odborového svazu pracovníků vědy a výzkumu Dr. Ing. Pavlem Konečným z Ústavu geoniky AV ČR jsme si povídali nejen o roli odborů ve VaVaI, ale také o prekarizaci akademické práce či financování vědy v ČR.

Pokračovat ve čtení