Dr. Aleš Vlk

Před více než půl rokem založil kolega Mgr. Aleš Vlk, Ph.D., web vedavyzkum.cz, který nese podtitul „Nezávislé informace o vědě a výzkumu“. Netrvalo dlouho a mezi tímto a naším portálem se rozvinula čilá spolupráce. Není tedy divu, že mezi osobnostmi, které „zpovídáme“ se objevuje právě i zakladatel portálu vedavyzkum.cz.

Pokračovat ve čtení

Ing. Michal Reinštein, Ph.D.

Chief Scientist je název pozice, kterou u SpaceKnow – amerického startupu (ovšem pevně zakořeněného i v ČR) zastává Michal Reinštein. Na katedře kybernetiky FEL ČVUT působí jako odborný asistent (assistant professor). Rozhovor s ním vznikal korespondenčně v průběhu několika uplynulých týdnů. Během této doby získala firma SpaceKnow investici 4 mil. USD, vyšel o ní článek ve Financial Times… Nejen tyto úspěchy dokládají, že v ČR se dělá špičkový aplikovaný výzkum s nevídaným komerčním potenciálem.

Pokračovat ve čtení

RNDr. Martin Bunček, Ph.D.

O některých specifikách pracovního trhu ve VaVaI jsme si povídali s místopředsedou Technlogické agentury ČR RNDr. Martinem Bunčekem, Ph.D. Došlo – mimo jiné – na na inbreeding, na finanční ohodnocení výzkumníků v menších českých firmách ve srovnání s nadnárodními společnostmi i na některé další problémy.

Pokračovat ve čtení

Doc. Ing. Tomáš Kroupa, Ph.D.

O Ceně Antonína Svobody pro nejlepší dizertační práci v informatických oborech a o postavení dnešních doktorandů jsme si povídali s doc. Ing. Tomášem Kroupou, Ph.D. z Ústavu teorie informace a automatizace AV ČR.

Pokračovat ve čtení

Prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc.

Na čtveřici našich otázek si tentokráte udělal čas pan prof. Libor Grubhoffer – bývalý rektor Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, současný člen Rady Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství, člen vědecké rady NF Neuron a především vynikající badatel v oblasti parazitologie, molekulární a buněčné biologie a genetiky.

Pokračovat ve čtení

Doc. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.

Pozice v oboru ošetřovatelství na fakultách zdravotnických věd/studií tvoří nezanedbatelnou část inzerátů na našem webu. Nejen o tomto oboru jsme si povídali s doc. Andreou Pokornou z Katedry ošetřovatelství Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Pokračovat ve čtení

Doc. RNDr. Martin Štěpička, Ph.D.

S Martinem Štěpničkou, výzkumníkem v oblasti fuzzy logik – čili oblasti na pomezí matematiky, logiky a informatiky – jsme si povídali o akademické mobilitě, lákání zahraničních výzkumníků a administrativě s tím spojené. A neopomněli jsme také téma „výzkumnického“ života v Ostravě.

Pokračovat ve čtení

RNDr. Radim Řehůřek, Ph.D.

Ještě před několika lety doktorand, nyní šéf firmy RaRe Technologies zaměstnávající experty na strojové učení z celého světa. V jejích referencích se objevují i takoví velikáni jako Amazon, Autodesk či Hearst. Před nedávnem založila firma studentský inkubátor, pořádá soutěže pro nadané studenty. Přečtěte si rozhovor naprosto bez obalu…

Pokračovat ve čtení

RNDr. Ivan Dvořák, CSc.

Expert na transfer technologií a komercializaci výzkumu, původně však biofyzik, dnes mj. spolumajitel inovační agentury ILA, s.r.o., RNDr. Ivan Dvořák, CSc. přijal jako další host naše pozvání k rozhovoru.

Pokračovat ve čtení