Získávání HR Award: „Základem je komunikace…“

Paní Mgr. Olga Korvasová byla u příprav na získání HR Award pro Mendelovu univerzitu od úplného začátku. Nyní je jejím pracovištěm centrum klinického výzkumu FNUSA-ICRC, úkol ovšem zůstává stejný: získání HR Award. Co mají v tomto ohledu Mendelova univerzita a FNUSA-ICRC společné? V čem se liší? To se dozvíte v našem rozhovoru.

Pokračovat ve čtení

S doc. Opatrným (TF JU) nejen o aplikovaném společenskovědním výzkumu

Teologická fakulta JU (společně s CMTF UP) je v programu ÉTA TA ČR poměrně úspěšným uchazečem, čímž zastiňuje jak ostatní teologické fakulty, tak celou řadu společenskovědně či humanitně zaměřených fakult. S proděkanem, doc. Michalem Opatrným, jsme si povídali nejen o aplikovaném společenskovědním a humanitním výzkumu, ale i o pojetí doktorského studia na TF JU.

Pokračovat ve čtení