Ing. Lenka Babická

Rozhovorem s paní Ing. Lenkou Babickou, PR manažerkou společnosti Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s., se přeneseme opět do světa aplikovaného výzkumu – do světa rafinérských a petrochemických technologií, a také do neprávem opomíjeného Ústeckého kraje…

Pokračovat ve čtení

Dr. Ing. Pavel Konečný

S předsedou Odborového svazu pracovníků vědy a výzkumu Dr. Ing. Pavlem Konečným z Ústavu geoniky AV ČR jsme si povídali nejen o roli odborů ve VaVaI, ale také o prekarizaci akademické práce či financování vědy v ČR.

Pokračovat ve čtení

Dr. Aleš Vlk

Před více než půl rokem založil kolega Mgr. Aleš Vlk, Ph.D., web vedavyzkum.cz, který nese podtitul „Nezávislé informace o vědě a výzkumu“. Netrvalo dlouho a mezi tímto a naším portálem se rozvinula čilá spolupráce. Není tedy divu, že mezi osobnostmi, které „zpovídáme“ se objevuje právě i zakladatel portálu vedavyzkum.cz.

Pokračovat ve čtení

Ing. Michal Reinštein, Ph.D.

Chief Scientist je název pozice, kterou u SpaceKnow – amerického startupu (ovšem pevně zakořeněného i v ČR) zastává Michal Reinštein. Na katedře kybernetiky FEL ČVUT působí jako odborný asistent (assistant professor). Rozhovor s ním vznikal korespondenčně v průběhu několika uplynulých týdnů. Během této doby získala firma SpaceKnow investici 4 mil. USD, vyšel o ní článek ve Financial Times… Nejen tyto úspěchy dokládají, že v ČR se dělá špičkový aplikovaný výzkum s nevídaným komerčním potenciálem.

Pokračovat ve čtení

RNDr. Martin Bunček, Ph.D.

O některých specifikách pracovního trhu ve VaVaI jsme si povídali s místopředsedou Technlogické agentury ČR RNDr. Martinem Bunčekem, Ph.D. Došlo – mimo jiné – na na inbreeding, na finanční ohodnocení výzkumníků v menších českých firmách ve srovnání s nadnárodními společnostmi i na některé další problémy.

Pokračovat ve čtení

Doc. Ing. Tomáš Kroupa, Ph.D.

O Ceně Antonína Svobody pro nejlepší dizertační práci v informatických oborech a o postavení dnešních doktorandů jsme si povídali s doc. Ing. Tomášem Kroupou, Ph.D. z Ústavu teorie informace a automatizace AV ČR.

Pokračovat ve čtení

Prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc.

Na čtveřici našich otázek si tentokráte udělal čas pan prof. Libor Grubhoffer – bývalý rektor Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, současný člen Rady Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství, člen vědecké rady NF Neuron a především vynikající badatel v oblasti parazitologie, molekulární a buněčné biologie a genetiky.

Pokračovat ve čtení

Doc. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.

Pozice v oboru ošetřovatelství na fakultách zdravotnických věd/studií tvoří nezanedbatelnou část inzerátů na našem webu. Nejen o tomto oboru jsme si povídali s doc. Andreou Pokornou z Katedry ošetřovatelství Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Pokračovat ve čtení

Doc. RNDr. Martin Štěpička, Ph.D.

S Martinem Štěpničkou, výzkumníkem v oblasti fuzzy logik – čili oblasti na pomezí matematiky, logiky a informatiky – jsme si povídali o akademické mobilitě, lákání zahraničních výzkumníků a administrativě s tím spojené. A neopomněli jsme také téma „výzkumnického“ života v Ostravě.

Pokračovat ve čtení