RNDr. Radim Řehůřek, Ph.D.

Ještě před několika lety doktorand, nyní šéf firmy RaRe Technologies zaměstnávající experty na strojové učení z celého světa. V jejích referencích se objevují i takoví velikáni jako Amazon, Autodesk či Hearst. Před nedávnem založila firma studentský inkubátor, pořádá soutěže pro nadané studenty. Přečtěte si rozhovor naprosto bez obalu…

Pokračovat ve čtení

RNDr. Ivan Dvořák, CSc.

Expert na transfer technologií a komercializaci výzkumu, původně však biofyzik, dnes mj. spolumajitel inovační agentury ILA, s.r.o., RNDr. Ivan Dvořák, CSc. přijal jako další host naše pozvání k rozhovoru.

Pokračovat ve čtení

Ing. Rut Bízková

O trhu práce ve výzkumu, vývoji a inovacích, o lákání nových výzkumníků ze zahraničí i o nedostatečném aplikovaném výzkumu ve společenských vědách jsme si krátce povídali s Rut Bízkovou – předsedkyní Technologické agentury ČR do března 2016.

Pokračovat ve čtení

RNDr. Martin Vlach, Ph.D.

„…Nejen na akademické půdě, ale i v aplikační a průmyslové sféře se obvykle naráží na určitou konzervativnost. Není zase tolik podniků, které jsou ochotné riskovat investice do revolučních nápadů. Většina si uvědomuje spíše sílu postupných inovací a těm věnuje pozornost. To je naprosto logické. Pak ovšem úplně nové nápady, a to může být v oblasti softwarových řešení, materiálů, logistiky nebo i finančnictví, někdy mohou zcela zapadnout….“, říká v našem druhém rozhovoru proděkan pro PRopagaci Matematicko-fyzikální fakulty UK

Pokračovat ve čtení

Doc. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D.

Přestože těžištěm webu ResearchJobs.cz jsou zejména nabídky práce ve výzkumu, vývoji a inovacích, nedílnou součástí jeho obsahu však budou i rozhovory s osobnostmi, které k tomuto tématu „mají co říci“. S doc. Tomášem Pitnerem (FI MU) jsme se bavili nejen o IT a Brně.

Pokračovat ve čtení