Přehled

Ředitel VŠ ústavu IT4Innovations Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava vypisuje výběrové řízení
k obsazení místa na pozici Researcher pro výzkumnou Laboratoř pro big data analýzy pro oblast plánování a
kombinatorické optimalizace.

Náplň pracovní činnosti:

  • práce v týmu zabývajícím se efektivními metodami zpracování dat a získávání znalostí z oblasti biomedicíny, inteligentních sítí, mobilních sítí apod.,
  • návrh a implementace plánovacích algoritmů pro spolehlivé systémy,
  • návrh algoritmů pro plánování a kombinatorickou optimalizaci se zaměřením na průmyslová data,
  • aplikace využití navrhnutých metod v optimalizaci výroby, autonomního řízení apod.,
  • návrh optimalizačních algoritmů pro podporu rozhodování v oblasti Smart cities,
  • publikační činnost.

Pokračování ve zdrojovém dokumentu: http://www.it4i.cz/wp-content/uploads/2017/08/IT4I-VR-Researcher-VP5-cerven2017-pozice-WP2.pdf

Zdroj: http://www.it4i.cz/wp-content/uploads/2017/08/IT4I-VR-Researcher-VP5-cerven2017-pozice-WP2.pdf