Přehled

Asistent/ Odborný asistent – Katedra
informatiky

Náplň práce

➢ Podíl na výuce odborných předmětů se zaměřením na vývoj na Katedře informatiky (KI);
➢ Podíl na přípravě akreditačních materiálů;
➢ Příprava a garantování vlastních předmětů zapadajících do koncepce a zaměření studijních programů garantovaných KI;
➢ Vedení a oponování kvalifikačních prací;
➢ Účast na státních závěrečných zkouškách a obhajobách kvalifikačních prací bakalářského a magisterského stupně (po schválení vědeckou radou fakulty);
➢ Podíl na výstupech vědecko- výzkumné činnosti KI se zaměřením na Data Science;
➢ Účast na grantových a projektových aktivitách KI včetně jejich přípravy.
➢ Podíl na propagačních aktivitách KI a fakulty.

Požadujeme

➢ Dokončené magisterské/inženýrské studium na vysoké škole technického směru, ideálně s orientaci v některém z oborů: informatika, výpočetní technika, systémové inženýrství, kybernetika, či příbuzném;
➢ Zkušenosti s výukou či lektorováním, působení ve vědeckovýzkumných projektech výhodou;
➢ Aktivní znalost programovacích jazyků zkušenosti s implementací vlastních algoritmů i knihoven (min. Python);
➢ Znalost AJ slovem a písmem minimálně na úrovni B2; německý jazyk výhodou.
➢ Samostatnosti a aktivní přístup
➢ Komunikační dovednosti a bezproblémový projev před posluchači

Výhodou Vám bude:

➢ Dokončené či zahájené Ph.D. studium obdobného zaměření,
o V případě bez Ph.D. je nutná ochota doktorské studium během prvních 2 let od nástupu zahájit;
➢ Trpělivost, ochota učit se novým věcem, pečlivost
➢ Časová flexibilita a ochota cestovat také do zahraničí

Nabízíme

✓ garance evropských standardů daných Evropskou chartou pro výzkumníky, https://euraxess.ec.europa.eu/euraxess/charter-coderesearchers
✓ tvůrčí svoboda, podpora profesního a osobního rozvoje
✓ 50% pracovní úvazek, smlouva na dobu určitou s možností prodloužení na dobu neurčitou a navýšení úvazku dle míry zapojení až na 100%.
✓ flexibilní pracovní doba 8 týdnů dovolené, výkonnostní odměny dle karierního řádu fakulty.
✓ příspěvek na stravování, zvýhodněné mobilní tarify a bankovní služby, Microsoft Office zdarma do soukromých zařízení, možnost využití univerzitní školky
✓ jazykové a zaměstnanecké kurzy
✓ Startovací ubytování při relokaci z jiného regionu
✓ V případě velmi kvalitních výsledků předchozí publikační činnosti či výsledků aplikovaného výzkumu možnost nástupního bonusu.

Písemné přihlášky (životopis a motivační dopis) posílejte elektronicky
na jobs@prf.jcu.cz do 30. 6. 2024.

Více informací o katedře na
https://www.prf.jcu.cz/cz/fakulta/katedry/katedra-informatiky .