Přehled

Děkan Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa vedoucí / vedoucího Katedry evropských studií na Institutu mezinárodních studií.

Náplň práce:

 • řízení pracovního kolektivu katedry
 • řízení administrativní agendy katedry
 • organizace výuky
 • vlastní vědecko-výzkumná činnost
 • vedení přednášek a seminářů
 • působení v komisích, vedení studentů a posuzování studentských prací

Požadujeme:

 • vysokoškolské vzdělání s titulem Ph.D. a vyšší
 • publikační činnost v oboru
 • zkušenost s řízením vědeckých a pedagogických týmů, vedením domácích i zahraničních projektů a mezinárodní spoluprací
 • vynikající znalost angličtiny v mluvené i psané formě
 • vynikající znalost dalšího západoevropského jazyka v mluvené i psané formě
 • znalost češtiny na odborné komunikační úrovni

Nabízíme:

 • pracovní úvazek ve výši 1,0 (40 hodin týdně)
 • předpokládaný nástup 1. 8. 2023
 • širokou škálu zaměstnaneckých benefitů (stravenky nebo stravenkový paušál vyšší hodnoty, příspěvek na školku, příspěvek na roční kupón pražské MHD, příspěvek na penzijní a / nebo životní připojištění, příspěvek na benefitní karu Multisport a další)

Písemná přihláška musí obsahovat:

 • akademický životopis
 • přehled publikační činnosti
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (netýká se těch, kteří již byli nebo jsou aktuálně zaměstnáni na FSV UK a jejich vzdělání bylo v minulosti ověřeno personálním oddělením)
 • koncepci rozvoje badatelské, organizační a pedagogické činnosti Katedry evropských studií IMS v souladu s Koncepcí rozvoje IMS 2023 – 2026 a Dlouhodobého záměru FSV UK a UK

Zájemci mohou své přihlášky posílat do 25. 6. 2023 na emailovou adresu kariera@fsv.cuni.cz nebo do podatelny FSV na adrese Fakulta sociálních věd Univerzita Karlova, personální oddělení, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1, PSČ 110 01, a to s označením „vedoucí KES“.

Reakcí na tento inzerát na obsazení pozice dáváte souhlas k tomu, aby Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova, se sídlem Smetanovo nábřeží 6, Praha 1, PSČ 110 01, zpracovávala Vaše osobní údaje pro účely zprostředkování práce. Zpracování osobních údajů se řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů.