Přehled

Děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity vypisuje výběrové řízení, č. j. OU-92812/25-2024, na obsazení následujícího systemizovaného akademického pracovního místa:

odborný asistent / odborná asistentka se zaměřením na anglický jazyk a didaktiku anglického jazyka na katedře anglistiky a amerikanistiky

Datum nástupu:

·        září 2024, nebo dle dohody.

Předpokládaný úvazek:

·        100 %.

Jazyk výběrového řízení:

·        čeština/angličtina.

Mzdové podmínky:

·        dle Vnitřního mzdového předpisu OU.

Náplň práce:

·        zajišťuje výuku v bakalářských a magisterských studijních programech (včetně vedení a oponování závěrečných prací) a podílí se na rozvoji těchto studijních programů;

·        podílí na zajišťování doktorských studijních programů (v případě schválení vědeckou radou fakulty);

·        vede výuku lingvistických a didaktických disciplín, koordinuje a vyhodnocuje průběžné a souvislé pedagogické praxe studentů magisterského studia Učitelství anglického jazyka a literatury pro SŠ;

·        aktivně se podílí na tvůrčí činnosti – zejména formou samostatného řešení složitých výzkumných a vývojových úkolů, aktivní publikační činností v recenzovaných časopisech, účastí na vědeckých konferencích a odborných setkáních, prezentací výsledků tvůrčí činnosti;

·        participuje na třetí roli univerzity – zejména formou popularizace tvůrčí činnosti, na administrativě spojené s vykonávanou činností a na samosprávě univerzity.

Požadavky:

·        vědecká hodnost Ph.D. v oboru anglistika nebo získání hodnosti Ph.D. před uzavřením pracovního poměru;

·        EU research level: R2 – Recognized;

·        výzkumné a pedagogické zaměření na anglický jazyk a didaktiku;

·        publikační činnost za posledních 5 let v oblasti anglické jazykovědy/didaktiky;

·        potenciál k dalšímu akademickému růstu;

·        zkušenosti s řešením grantových projektů výhodou;

·        znalost anglického jazyka, min. na úrovni C2 Evropského referenčního rámce pro jazyky;

·        proaktivní přístup, systematičnost a samostatnost;

·        výborné komunikační a organizační schopnosti;

·        morální a občanská bezúhonnost.

Nabízíme:

·        8 týdnů dovolené za kalendářní rok;

·        5 dní volna k léčení (po zkušební době);

·        možnost příležitostné práce z domova;

·        stravenky v hodnotě 115,-Kč/den;

·        příjemné pracovní prostředí a práci v dynamickém, motivovaném a kreativním kolektivu;

·        vysokou míru samostatnosti např. při realizaci a inovaci studijních předmětů i programů;

·        podmínky pro další graduační růst;

·        možnost zapojení do grantové činnosti;

·        jazykové a jiné univerzitní vzdělávací kurzy;

·        možnost mezinárodní spolupráce;

·        možnost osobního ohodnocení;

·        podporu sportovních aktivit prostřednictvím zaměstnaneckého programu MultiSport;

·        možnost využívat zdarma služby univerzitní knihovny;

·        zvýhodněné ceny mobilních tarifů v rámci zaměstnaneckého benefitního programu;

·        firemní školku Elánek.

Zaujala vás naše nabídka?

Nejpozději do 9. 8. 2024 (včetně) nám v elektronické podobě na adresu PersonalniFF@osu.cz zašlete tyto dokumenty:

·        podepsaný souhlas se zpracováním osobních údajů (ke stažení zde);

·        motivační dopis;

·        profesní životopis s přehledem dosavadní praxe;

·        kontakt (e-mail, telefon) na dvě osoby, které mohou ústně podat reference;

·        kopii dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání;

·        přehled publikační činnosti.

První kolo výběrového řízení proběhne posouzením zaslaných materiálů.

Do druhého kola budou pozváni pouze vybraní uchazeči.

Vyhlašovatel je oprávněn bez uvedení důvodů výběrové řízení prodloužit, přerušit, zrušit nebo nevybrat žádného z uchazečů.