Přehled

Technologické centrum Praha/Národní informační centrum pro evropský výzkum hledá kandidáta/kandidátku na pozici:

Právník/právnička pro právní a finanční otázky evropských výzkumných projektů a interní agendu právních záležitostí Technologického centra Praha

Co bude náplní vaší práce?

 • Zastávání pozice národního kontaktu pro právní a finanční otázky rámcového programu pro výzkum a inovace Horizont Evropa.
  Konkrétně:

  • Konzultace a poradenství v oblasti smluv s mezinárodním prvkem, pracovního práva, práva duševního vlastnictví, grantových smluv, finančních a administrativních aspektů programu
  • Organizace seminářů a školení na téma pravidel evropského výzkumu a přesahů české legislativy
  • Aktivní přednášková činnost (v češtině i angličtině)
  • Příprava informačních materiálů, článků a specializovaných publikací
  • Spolupráce s Evropskou komisí, sítí evropských kontaktních pracovníků pro rámcové programy a státní správou
 • Interní agenda právních záležitostí Technologického centra Praha
  • Právní podpora jednotlivých oddělení, podílení se na přípravě a kontrole smluv a aktualizace vnitřních směrnic s ohledem na měnící se legislativu

Jaké jsou naše požadavky?

 • Ukončené VŠ právnické vzdělání
 • Schopnost zorientovat se v relevantních právních předpisech a aplikovat je na konkrétní případy v praxi.
 • Schopnost srozumitelné komunikovat informace vycházející z právních dokumentů v neprávním jazyce
 • Samostatnost i schopnost pracovat v týmu
 • Ochota cestovat (v rámci ČR i do zahraničí)

Co budete nutně potřebovat?

 • Anglický jazyk slovem i písmem na velmi dobré úrovni
 • Prezentační a komunikační dovednosti
 • Schopnost samostatně si rozvrhnout práci a dodržovat smluvené termíny

Co bude vaší výhodou při výběru nejvhodnější(ho) uchazečky/uchazeče?

 • Zkušenost a zájem o oblast vědy, výzkumu a inovací a znalost výzkumného a inovačního prostředí v ČR a EU
 • Zkušenost s poskytováním právní podpory v oblasti vědy, výzkumu a inovací
 • Orientace v principech otevřeného přístupu a otevřené vědy

Co vám nabízíme?

 • Zajímavou práci v oblasti mezinárodních projektů
 • Možnost realizovat vlastní nápady
 • Motivační systém odměňování
 • Možnost dalšího vzdělávání (jazykové kurzy, odborné kurzy)
 • Zaměstnanecké výhody (mobilní telefon, notebook, příspěvek na stravování)
 • Přátelské pracovní prostředí
 • Flexibilní pracovní dobu

Strukturovaný životopis v českém a anglickém jazyce a motivační dopis zasílejte na adresu luzumova@tc.cz