Přehled

Pro nově připravovaný studijní program Udržitelný rozvoj měst a krajiny vypisuje děkanka Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity výběrové řízení na obsazení pracovního místa na Katedře sociální geografie a regionálního rozvoje na pozici docenta/docentky.

Předpokládaný nástup

 • 1. července 2024 (případně dle dohody)

Předpokládaný úvazek

 • 3 pracovní místa, úvazek 30 %
 • pracovní smlouva na dobu určitou (smlouva na dobu 18 měsíců s možností další spolupráce)

Pracovní náplň

 • rozvoj studijních programů na Katedře sociální geografie a regionálního rozvoje
 • tvůrčí činnosti a pedagogická činnost (především příprava studijních materiálů)
 • výuka v bakalářských, navazujících magisterských a doktorských programech
 • příprava vědeckých projektů, podávání žádostí o výzkumné granty
 • vedení dizertačních prací
 • prezentace výsledků tvůrčí činnosti na konferencích
 • podílení se na třetí roli univerzity

Kvalifikační a další předpoklady

 • docentura v oblasti Urbanismu, Sociologie, Ekonomie, Mezinárodního rozvoje nebo příbuzného oboru
 • zkušenosti s výukou na vysokoškolské úrovni/výzkumné zkušenosti v oblasti udržitelného rozvoje
 • schopnost propojovat teorii s praxí a podporovat interdisciplinární přístup ve výuce
 • výborná znalost angličtiny (slovem i písmem, úroveň B2)
 • doložitelné výsledky jako hlavní/korespondenční autor publikací v impaktovaných časopisech
 • specifikace mezinárodního výzkumného profilu: R3 – Estabilished/R4 – Leading

Jazyk, ve kterém bude výběrové řízení vedeno

 • český

Požadované dokumenty (v českém jazyce)

Vaši přihlášku do výběrového řízení a všechny požadované dokumenty zašlete prosím elektronicky na následující adresu: personalni.prf@osu.cz. Na přihlášky zaslané jiným způsobem nebude brán zřetel.

Termín pro zasílání přihlášek

 • 30. června 2024

Toto pracovní místo bude financováno z projektu „Podpora zelených dovedností a udržitelnosti na OU“.

Kontakt:

Ostravská univerzita
Přírodovědecká fakulta
personální oddělení
Bc. Lucie Malovcová
Chittussiho 10
710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

e-mail: lucie.malovcova@osu.cz
tel.: + 420 553 46 2107