Přehled

Děkan Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci vypisuje výběrové řízení, hledá vhodné kandidáty a kandidátky na obsazení akademické pozice

Odborný asistent v oboru matematická analýza

Pracoviště: katedra matematické analýzy a aplikací matematiky (Informace o katedře a její činnosti)
Počet pozic: 1
Úvazek: 1,0
Předpokládaný nástup: 1. 7. 2019

Požadavky:

  • vzdělání v oboru Matematická analýza;
  • vědecká hodnost Ph.D.;
  • praxe minimálně 3 roky v oboru;
  • předpoklady pro pedagogickou, odbornou a vědeckou publikační činnost;
  • schopnost komunikovat v anglickém jazyce na úrovni obsazované pozice.

Pokračování na zdrojové stránce: https://www.upol.cz/nc/zpravy/zprava/clanek/odborny-asistentodborna-asistentka-v-oboru-matematicka-analyza/

Zdroj: https://www.upol.cz/nc/zpravy/zprava/clanek/odborny-asistentodborna-asistentka-v-oboru-matematicka-analyza/