Přehled

Děkan Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity vypisuje v souladu s § 77 zákona č. 111/98 Sb. výběrové řízení na obsazení pracovního místa docent/docentka pro Institut výzkumu školního vzdělávání – zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou (úvazek 0,5).

Požadavky:

  • vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu učitelství,
  • vědecká hodnost Ph.D. a habilitace v oboru pedagogika,
  • pedagogická praxe ve výuce na vysoké škole,
  • publikační činnost se zaměřením na osvojování jazyka a vzdělávání učitelů,
  • potenciál pro mezinárodní výukové a vědecké aktivity (požadován seznam absolvovaných domácích a zahraničních stáží, konferencí, participací na projektech, publikační činnosti),
  • zkušenosti s výzkumnými projekty na pozici řešitele,
  • aktivní znalost anglického jazyka (min. úroveň B2 – C1),
  • schopnost vyučovat v českém jazyce, v případě jiného mateřského jazyka doložena certifikátem (úroveň nejméně C1).

Pokračování na zdrojové stránce: https://www.muni.cz/o-univerzite/kariera-na-mu/volna-mista/43049

Zdroj: https://www.muni.cz/o-univerzite/kariera-na-mu/volna-mista/43049