Témata v jednotlivých skupinách oborů

Základní idea agregování témat dizertací

Prvotním cílem portálu ResearchJobs.cz bylo agregovat nabídku pracovních míst ve výzkumu, vývoji a inovacích a na akademické půdě na jednom webu. Vzhledem k tomu, že tato část trhu práce je bezprostředně spjata s doktorským studiem, je přirozené rozšiřovat působnost portálu i tímto směrem.

Podobně jako v případě pracovních pozic bychom chtěli soustředit maximální část nabídky témat či okruhů dizertačních prací (či projektů) na jedno místo. Stejně jako v případě pracovních pozic používáme oborovou klasifikaci RVVI/ISVAV. Záměrně však nenabízíme filtrování či vyhledávání: považujeme za přínosné, aby případní zájemci prohlíželi seznamy témat z nejrůznějších pracovišť a získávali tak představu o tom, „co, kde, kdo dělá“. Možná, že právě tento přístup někoho inspiruje ke změně univerzity/fakulty a alespoň v minimální míře potlačí „inbreeding“, který je v ČR tak častý.

Dejte nám, prosím, vědět o aktuálních tématech

Obracíme se tímto na školitele všech oborů na všech školách a ústavech AV ČR s akreditovanými doktorskými studijními programy: budeme rádi, pokud nám budete posílat svá aktuální témata či nám umožníte, abychom je přebírali (kontakt: Martin Víta – info@martinvita.eu). Děkujeme předem!