Máte zájem přidat témata dizertací do této kategorie? Napište, prosím, na info@martinvita.eu.

Přehled pracovišť:

Přírodovědecká fakulta UHK

Hydraulické vlastnosti ovocných dřevin s různou růstovou a výnosovou charakteristikou

Program: Aplikovaná biologie a ekologie na Přírodovědecké fakultě UHK
Školitel: RNDr. Lenka Plavcová, Ph.D., Přírodovědecká fakulta, Univerzita Hradec Králové
Konzultant: Ing. Martin Mészáros, Ph.D., Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský, Holovousy

Anotace: Strukturně-funkční vlastnosti xylému (dřeva) ovlivňují růstový potenciál dřevin a jejich
odolnost vůči environmentálnímu stresu (zejména suchu a mrazu). Z hlediska růstového potenciálu a stresové odolnosti dřevin jsou klíčové především transportní a konstrukční vlastnosti xylému, jeho náchylnost k embolii a jeho schopnost akumulovat zásobí látky. Důležitým faktorem je též celková synchronizace mezi vegetativním růstem a tvorbou plodů (např. vzájemné načasování olistění, xylogeneze, kvetení a růstu plodů). Tyto faktory mohou významným způsobem ovlivňovat produkci ovoce.

Cílem práce bude porovnání hydraulických vlastností xylému u vybraných podnožových kombinací ovocných dřevin. Materiálem pro tento výzkum budou odrůdy jabloní a hrušní pěstované na podnožích, které se vzájemně liší růstovou a výnosovou charakteristikou (konkrétně podnože indukující slabý vs. bujný růst a odrůdy s vysokou/nízkou náchylností ke střídavé plodnosti). Odběry vzorků a terénní měření budou probíhat ve výsadbách ovocných stromů na pozemcích Výzkumného a šlechtitelského ústavu ovocnářského, Holovousy. Hydraulická a anatomická měření budou prováděna v laboratořích PřF Univerzity Hradec Králové. Výstupem práce bude podrobná charakteristika vybraných podnožových kombinací z hlediska jejich stresové odolnosti a růstových a výnosových vlastností. Výsledky budou přínosné pro šlechtitelství a pomohou vytipovat odrůdy odolné vůči stresovým faktorům, které současně vykazují vhodnou bujnost růstu a poskytují nejvyšší výnos. Výsledky rovněž přispějí k fundamentálnímu porozumění ekofyziologie dřevin.

Výzkum je podpořen Grantovou agenturou České republiky. Doktorand(ka) má možnost získat pracovní úvazek v rámci projektu a absolvovat stáž ve spolupracující zahraniční laboratoři. Nástup možný začátkem roku 2018.

Kontakt: RNDr. Lenka Plavcová, PhD, lenka.plavcova@uhk.cz, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Hradec Králové