Máte zájem přidat témata dizertací do této kategorie? Napište, prosím, na info@martinvita.eu.

Přehled pracovišť:

Přírodovědecká fakulta UHK

Hydraulické vlastnosti ovocných dřevin s různou růstovou a výnosovou charakteristikou

Program: Aplikovaná biologie a ekologie na Přírodovědecké fakulta UHK
Školitel: RNDr. Lenka Plavcová, Ph.D., Přírodovědecká fakulta, Univerzita Hradec Králové
Konzultant: Ing. Martin Mészáros, Ph.D., Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský, Holovousy

Anotace: Strukturně-funkční vlastnosti xylému (dřeva) ovlivňují růstový potenciál dřevin a jejich
odolnost vůči environmentálnímu stresu (zejména suchu a mrazu). Z hlediska růstového potenciálu a stresové odolnosti dřevin jsou klíčové především transportní a konstrukční vlastnosti xylému, jeho náchylnost k embolii a jeho schopnost akumulovat zásobí látky. Důležitým faktorem je též celková synchronizace mezi vegetativním růstem a tvorbou plodů (např. vzájemné načasování olistění, xylogeneze, kvetení a růstu plodů). Tyto faktory mohou významným způsobem ovlivňovat produkci ovoce.

Cílem práce bude porovnání hydraulických vlastností xylému u vybraných podnožových kombinací ovocných dřevin. Materiálem pro tento výzkum budou odrůdy jabloní a hrušní pěstované na podnožích, které se vzájemně liší růstovou a výnosovou charakteristikou (konkrétně podnože indukující slabý vs. bujný růst a odrůdy s vysokou/nízkou náchylností ke střídavé plodnosti). Odběry vzorků a terénní měření budou probíhat ve výsadbách ovocných stromů na pozemcích Výzkumného a šlechtitelského ústavu ovocnářského, Holovousy. Hydraulická a anatomická měření budou prováděna v laboratořích PřF Univerzity Hradec Králové. Výstupem práce bude podrobná charakteristika vybraných podnožových kombinací z hlediska jejich stresové odolnosti a růstových a výnosových vlastností. Výsledky budou přínosné pro šlechtitelství a pomohou vytipovat odrůdy odolné vůči stresovým faktorům, které současně vykazují vhodnou bujnost růstu a poskytují nejvyšší výnos. Výsledky rovněž přispějí k fundamentálnímu porozumění ekofyziologie dřevin.

Výzkum je podpořen Grantovou agenturou České republiky. Doktorand(ka) má možnost získat pracovní úvazek v rámci projektu a absolvovat stáž ve spolupracující zahraniční laboratoři. Nástup možný začátkem roku 2018.

Kontakt: RNDr. Lenka Plavcová, PhD, lenka.plavcova@uhk.cz, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Hradec Králové

1. lékařská fakulta UK

Studium alternativních intronových promotorů a jejich rolí v pluripotenci a diferenciaci kmenových buněk

Školitel: Ing. Tomáš Vacík, PhD. (tomas.vacik@lf1.cuni.cz)
Ústav biologie a lékařské genetiky, školitel oborové rady biologie a patologie buňky 1. LF UK

Náš současný výzkum je zaměřen na alternativní intronové promotory, které řídí expresi alternativních izoforem chromatin modifikujicích lysin demetyláz. Používáme zejména molekulárně biologické metody a standardní tkáňové kultury a v nejbližší době plánujeme začít pracovat i s kmenovými buňkami. V případě zájmu pošlete email na tomas.vacik@lf1.cuni.cz.

2. lékařská fakulta UK

Characterization of metabolic processes in leukemic cells affecting  response to current therapy

Školitel: Mgr. Júlia Starková, Ph.D. (Klinika dětské hematologie a onkologie)

Anotace: The project is focused on the metabolic program of leukemic cells. Cancer metabolism is a highly current topic and it is hard to overstress its importance for the understanding of variable sensitivity of patient blasts to therapy, drug efficiency and development of resistance. The main substance – the metabolic effects of which have been subject to our research for quite some time – is the L-asparaginase, a crucial component of the childhood ALL treatment protocol. Currently, it is being introduced into the treatment of adults as well.  Our project utilizes in vitro and in vivo models, genetic engineering, the newest detection methods in metabolomics or measurement of metabolic pathways. The project is pursued in close cooperation with the Academy of Sciences of the Czech Republic as well as with researchers abroad.

Candidate’s profile (requirements): The candidate is expected to possess experience in molecular and cellular biology, as well as motivation, work ethics, independence, intellectual initiative and dedication. Expertise in biochemistry is appreciated. He/She should be advanced in English.

Relevant articles:

 • Starková J, Heřmanová I, Hararová A, Trka J (2017): Altered metabolism of leukemic cells: New therapeutic opportunity. Int Rev Cell Mol Biol; 336 (before proofs)
 • Heřmanová I, Arruabarrena-Aristorena A, Vališ K, Nůsková H, Alberich-Jorda M, Fišer K, Fernández-Ruiz S, Kavan D, Pecinová A, Niso-Santano M, Žaliová M, Novák P, Houštěk J, Mráček T, Kroemer G, Carracedo A, Trka J, Starková J. (2016): Pharmacological inhibition of fatty-acid oxidation synergistically enhances the effect of l-asparaginase in childhood ALL cells.Leukemia;30(1):209-18
 • Hermanova I, Zaliova MK, Trka J, Starkova J. (2012) Low expression of asparagine synthetase in lymphoid blasts precludes its role in sensitivity to L-asparaginase. Exp Hematol.;40(8):657-65.

Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové

Téma práce: Deprese v těhotenství; vliv antidepresiv na placentární funkce a vývoj plodu

Dizertační práce bude vypracována formou prezenčního studia (školitel prof. PharmDr. František Štaud, Ph.D.)

Součástí bude vedle literární rešerše experimentální činnost s využitím moderních technik experimentální farmakologie a to na úrovni in vitro (buněčné modely), in situ/in vivo (zvířecí modely) a ex vivo (lidská placenta).
Tématem práce je sledování možného ovlivnění vývoje placenty a plodu antidepresivy podávanými v průběhu těhotenství. Jedná se o komplexní projekt zahrnující několik dílčích úkolů (např. transport a metabolismus serotoninu a tryptofanu v placentě, transport antidepresiv přes placentu z matky do plodu, vliv chronicky podávaných antidepresiv na placentární funkce a na vývoj plodu).

Pro řešení projektu budou využívány moderní metody experimentální farmakologie a molekulární biologie; součástí je i spolupráce s klinickým pracovištěm ve fakultní nemocnici.

Přihlášku k doktorskému studiu lze podat do 30. dubna 2018

Více informací na: frantisek.staud@faf.cuni.cz
https://portal.faf.cuni.cz/Groups/Experimental-Pharmacology-and-Drug-Interactions/

Lékařská fakulta UP v Olomouci

Ústav imunologie, LF UP nabízí témata disertačních prací (PhD studium s úvazkem):

 1. Molekulární mechanismy slizniční obrany a IgA imunoglobulin
 2. Studium molekulární patogeneze imunokomplexových autoimunitních chorob
 3. Studium glykosylace HIV-1 obalového proteinu Env jako cesta k efektivnímu designu vakcinačního antigenu
 4. Design a testování rekombinantních proteonanoliposomálních vakcín k prevenci virových a bakteriálních infekcí
 5. Sublinguální imunizace jako neinvazivní vakcinace budoucnosti

Školitel: prof. MUDr. Milan Raška, Ph.D.

Předpoklady:

 • ukončené VŠ vzdělání v oboru biologie, mol. biologie, imunologie, medicíny, chemie nebo příbuzné oblasti
 • motivace pro vědeckou činnost
 • znalost práce v laboratoři
 • znalost anglického jazyka
 • výhodou jsou předchozí zkušenosti s imunologickými (ELISA, FACS, kultiv acebuněk in vitro), mikrobiologickými (kultivace) a molekulárně-biologickými technikami (qPCR a sekvenace nové generace)

Nabízíme:

 • zajištěné financování výzkumu včetně úvazku z grantu
 • přátelský pracovní kolektiv
 • moderní prostředí a přístrojové vybavení
 • možnost spolupráce a pobytů na partnerských institucích v zahraničí

Termín pro podání přihlášky: do 31. 5. 2019
Kontakt: milan.raska@upol.cz

Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.

Molecular Neurobiology

Molekulární neurobiologie

PhD project: Collapsin response mediator proteins in neurodevelopmental disorders Precise regulation of neural development is essential for normal function of the adult nervous system. Defects in neuron migration, branching or growth have been linked to several… Více

Developmental Epileptology

Vývojová epileptologie

PhD Project1: Department of developmental epileptology Department of developmental epileptology is engaged in experimental research on long-term conequences of brain injury or antiepileptic drug exposure at early stages of postnatal development and mechanisms associated with development of… Více

Biomathematics

Biomatematika

PhD project1: Analysis of the long-term alteration of rat brain protein composition by morphine, methadone and opioid receptor agonists; comparison with model cell lines expressing individual subtypes of opioid receptors   Candidate’s profile (requirements): No special requirements;… Více

Protein Structures

Proteinové struktury

PhD Project1: Study of allosteric communication in chimeric two-domain proteins upon binding to TRP channels   PhD Project2: Chimera two-domain proteins containing PDZ3 and their interactions   Research topics: Nowadays, the studies of protein structures move from mapping of… Více

Neurochemistry

Neurochemie

PhD project1: Molecular mechanisms of binding, activation and allosteric modulation of muscarinic acetylcholine receptors

PhD project12  Molecular mechanisms of interaction of muscarinic acetzlcholine receptors with membrane component  Candidate’s profile (requirements… Více

Membrane Transport

Membránový transport

PhD project1: Structure and function of proteins transporting alkali metal cations

The aim of this study is, with the use of molecular biology and biochemistry methods, to characterize aminoacid residues involved in the activity, substrate specificity and tertiary structure of alkali-metal-cation transporters.

PhD project2: Biogenesis and degradation of yeast transport systems

The aim of this study is, with the use of molecular biology and biochemistry methods, to identify and characterize so far inknown proteins involved in the biogenesis, degradation and activity regulation of yeast transport systems.

Functional Morphology

Funkční morfologie

PhD Project:  Modulation of nociceptive signaling at spinal cord level   We are highly interested in different aspects of spinal TRPV1 receptors modulation of nociceptive synaptic transmission at the spinal cord level. This project will be focused on their interaction with other types… Více

Cellular Neurophysiology

Buněčná neurofyziologie

PhD Project1: Early processing of ionotropic glutamate receptors in rat and human neurons   Research Summary:  N-methyl-D-aspartate receptors (NMDARs) are a subclass of glutamate receptors that play an essential role in mediating excitatory neurotransmission and synaptic… Více

Bioenergetics

Bioenergetika

Research topic: Main focus of our department lies on mitochondria, an organelle which accommodates number of key metabolic pathways and governs the live and death of the cell. A lot of our Research goes into the complexes of oxidative phosphorylation apparatus (OXPHOS), regulation of their… Více

Adipose Tissue Biology

Biologie tukové tkáně

PhD project1: Targeted analysis of metabolic pathways – fluxomics by LC-MS/MS Research topics:            The aim of the project is to develop a methodology to describe changes in metabolic flows in pathophysiological conditions based on… Více

Role hipokampo-prefrontálního spojení v neuropsychiatrických onemocněních

Cíl práce: Objasnit roli hipokampo-prefrontálního spojení v animálních modelech schizofrenie

Metodika:

Dočasnou inaktivací hipokampu a prefrontální kůry ověřit, že obě struktury hrají roli v behaviorální flexibilitě (vlastnost, která je u schizofrenie výrazně narušena)

Fokální injekcí agonisty mGlu2/3 do hipokampu a prefrontální kůry ověřit, že snížení korové dráždivosti v modelu dokáže zvrátit deficit v behaviorální flexibilitě

Optogenetickou manipulací ovlivnit aktivitu parvalbuminových (PV+) interneuronů v rámci hipokampo-prefrontálního spojení a sledovat vliv na behaviorální flexibilitu

Pokud vás nabídka zaujala, kontaktujte nás na ales.stuchlik@fgu.cas.cz

Leták:PDF / JPG

Schizofrenie a obsedantně kompulzivní porucha (OCD): Opačné extrémy dysfunkce atraktorových sítí?

Cíl práce: V animálním modelu otestovat hypotézu vzešlou z matematického modelování, která tvrdí, že schizofrenie a OCD jsou opačné extrémy dysfunkce atraktorových vlastností neuronálních sítí

Metodika:

Bude použit animální model schizofrenie (akutní aplikace MK-801, antagonisty NMDA receptorů) a OCD (chronická sensitizace quinpirolem, agonistou dopaminových D2/3 receptorů)

U obou modelů bude porovnávána:

Elektrofyziologická aktivita neuronů v hipokampu a předním cingulu v situaci, kdy zvíře bude muset současně používat dvě různé reprezentace prostoru.

Aktivita raných genů Arc a Homer1a (molekulárním zobrazováním metodou catFISH) v situacích, kdy zvíře bude vystaveno dvěma velmi podobným nebo naopak dvěma zcela rozdílným prostředím

Pokud vás nabídka zaujala, kontaktujte nás na ales.stuchlik@fgu.cas.cz

Leták:PDF / JPG

CEITEC MU + Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie

Vliv genetických determinantů na průběh a závažnost hereditárního angioedému

Téma: Vliv genetických determinantů na průběh a závažnost hereditárního angioedému

Anotace: Hereditární angioedém (HAE) je geneticky podmíněné onemocnění, jehož projevy mohou být na jedné straně velmi slabé, na straně druhé až život ohrožující. Toto onemocnění je provázeno nadprodukcí bradykininu, který působí proinflamačně a vasodilatačně, což u pacientů s HAE vede ke vzniku otoků na různých částech těla. Ačkoliv je známa hlavní příčina onemocnění, kterou bývá inaktivující mutace v genech SERPING1, nebo F12, není objasněno, které faktory ovlivňují jeho závažnost. V rámci doktorského studia bude studovaná determinace této závažnosti u pacientů na úrovni genomu pomocí masivně paralelního sekvenování (NGS), popřípadě klasického sekvenování. Zároveň budou studovány rozdíly na úrovni transkriptomu u vybraných typů imunitních buněk se zaměřením na expresi genů ovlivňujících metabolismus a signalizaci bradykininu, zánětlivou odpověď a regulaci alternativního sestřihu u SERPING1. To bude zahrnovat práci s kultivovanými imunitními buňkami, popřípadě buněčnými liniemi, (q)RT-PCR, RNAseq a další.

Hledáme: šikovné a motivované studenty s biochemickým nebo molekulárně biologickým zaměřením

Nabízíme:

 • teoretický výzkum s propojením na konkrétní onemocnění a pacienty
 • stabilní zázemí zavedené genetické laboratoře (CKTCH)
 • vědecké prostředí a přístrojové vybavení CEITEC
 • odpovídající finanční ohodnocení

Kontakt:
Své životopisy zasílejte:
doc. MUDr. Tomáš Freiberger, Ph.D.: tomfre@cktch.cz
Mgr. Přemysl Souček, Ph.D.: premas.sci@gmail.com

CEITEC MU (Mraz lab)

Úloha microRNA a lncRNA u B-buněčných NÁDORŮ

Školitel: Doc. MUDr. Mgr. Marek Mráz, Ph.D. ; UČO: 101627

Anotace: Problematika nekódujích RNA (microRNA/lncRNA) a jejich role v biologii maligních B buněk a rezistence k terapii představuje jednu z nejzajímavějších otázek současné hematoonkologie. Disertační práce bude navazovat na hlavní téma laboratoře školitele, jímž je úloha nekódujících RNA v regulaci signalizace přes B buněčný receptor (BCR) (Mráz et al., Blood, 2012, 2014; Musilova and Mraz, Leukemia, 2015). Laboratoř školitele jako první demonstrovala, že microRNA ovlivňují tuto zásadní dráhu a její deregulaci u B buněčných leukémií a lymfomů. To má také důsledky pro léčbu pacientů a stanovení jejich prognózy. Disertační práce se zaměří se na studium microRNA/lncRNA a jejich cílů zodpovědných za interakce maligních buněk v rámci lymfatických orgánů a regulaci BCR signalizace. Práce se také bude zabývat fyziologickou a patologickou architekturou nádorového mikroprostředí. Výsledky této studie povedou k identifikaci microRNA zodpovědných za aktivitu BCR signalizace u normálních a nádorových buněk a současně mohou napomoci k identifikaci vhodných microRNA, které by bylo možné terapeuticky ovlivnit.

Studium bude probíhat především analýzou primárních vzorků od pacientů trpících chronickou lymfatickou leukémií (nejčastější leukémie dospělé populace) a B buněčnými lymfom. Zároveň bude probíhat na modelových systémech využívající B buněčné linie a buňky napodobující aktivaci BCR signalizace a interakce mikroprostředí lymfatických uzlin a kostní dřeně. V projektu bude uplatněno množství technik molekulární biologie a buněčné biologie jako jsou ko-kultivační modely se stromálními buňkami, aktivace a inhibice BCR drah malými molekulami a siRNA, migrační a adhezivní eseje, flow cytometrie, western bloting, klonování, studium genové exprese (Real-Time PCR), sekvenování nové generace (miRNA seq, Illumina). Metody editace genomu (Crispr/Cas9) pro přípravu B buněk se delecí specifických miRNA budou využity k funkční validaci získaných výsledků.

Místem řešení bude Centrum molekulární biologie a genové terapie (Fakultní nemocnice Brno, pracoviště Černopolní 9) a Středoevropský technologický Institut (CEITEC MU, kampus). V případě zájmu je možná stáž ve spolupracujících laboratořích (UCSD, EMBL).

Platové podmínky: PhD stipendium + částečný úvazek.

Poznámka: ZÁJEMCI NECHŤ KONTAKTUJÍ ŠKOLITELE: marek.mraz@email.cz

Studium kombinační léčby u B buněčných leukémií a lymfomů

Školitel: Doc. MUDr. Mgr. Marek Mráz, Ph.D. ; UČO: 101627

Anotace: Hromadící se poznatky o patofyziologii CLL a dalších B buněčných malignit vedly k zavedení léčiv inhibujících interakce v mikroprostředí včetně použití inhibitorů adheze a signalizace přes B buněčný receptor (BCR), který je zodpovědný za přežívání a proliferaci maligních B lymfocytů (Šeda a Mráz, EJH, 2014). Použití inhibitorů signalizace přes B-buněčný receptor (BCR) má průlomové terapeutické výsledky u B-buněčných malignit, ale nejsou dobře známy mechanismy jejich působení a molekulární dráhy důležité pro vznik rezistence a volbu vhodné kombinační léčby. V projektu budeme studovat expresi genů po aplikaci BCR-inhibitorů (ibrutinib a idelalisib) a klasické chemo-immuno terapie v maligních buňkách pacientů s chronickou lymfatickou leukémií (CLL). CLL je nejčastější leukémií dospělé populace v západním světě. Ke studiu bude využito technologie masivního paralelního sekvenování (Illumina). Cílem projektu je i) popsání molekulárních drah, které jsou ovlivněny BCR-inhibicí a mechanismus, jímž se maligní buňky přizpůsobují takovéto terapii, ii) nalezení možných prognostických a prediktivních biomarkerů pro terapii BCR inhibitory a/nebo chemo-immunoterapii a iii) definovat a testovat na základě analýzy molekulárních drah potenciální nové terapeutické přístupy, které mohou být kombinovány s BCR inhibitory za účelem dosažení účinnější léčby.

V projektu bude uplatněno množství technik molekulární biologie a buněčné biologie jako jsou aktivace a inhibice BCR drah malými molekulami a siRNA, testování léčiv in vitro, flow cytometrie, western bloting, klonování, studium genové exprese (Real-Time PCR), sekvenování nové generace (RNA seq, Illumina). Metody editace genomu (Crispr/Cas9) budou využity  pro přípravu B buněk s delecí specifických genů a pro testování terapeuticky letálních kombinací.

Místem řešení bude Centrum molekulární biologie a genové terapie (Fakultní nemocnice Brno, pracoviště Černopolní 9) a Středoevropský technologický Institut (CEITEC MU, kampus). V případě zájmu je možná stáž ve spolupracujících laboratořích (UCSD, EMBL).

Platové podmínky: PhD stipendium + částečný úvazek.

Poznámka: ZÁJEMCI NECHŤ KONTAKTUJÍ ŠKOLITELE: marek.mraz@email.cz

Úloha proteinu GAB1 v regulaci signalizace Fosfatidylinositol-3-Kinázou (PI3K) u nádorů

Školitel: Doc. MUDr. Mgr. Marek Mráz, Ph.D., ; UČO: 101627

Anotace: V nedávné době jsme popsali, že protein GAB1 se zásadním způsobem uplatňuje v regulaci signalizace PI3K-Akt dráhy u B buněčných malignit (Mráz et al. Blood, 2014). PI3K dráha je jednou z vůbec nejčastěji deregulovaných drah u nádorů a je proto velmi důležité pochopit možné mechanismy její zvýšené aktivity. U cca 35% všech nádorů se objevují mutace v členech této dráhy, ale u většiny nádorů jsou důvody její deregulace nejasné. Předpokládáme, že zvýšení exprese adaptorové molekuly GAB1 může být jedním z mechanismů, jež dovolují abnormální aktivaci PI3K dráhy u nádorů. Zároveň jsme popsali u nádorů spojitost s aberantní expresí miRNA, které jsou negativními regulátory mRNA pro GAB1. Cílem projektu bude studium regulace GAB1 u solidních tumorů (například kolorektálního karcinomu) a jeho vliv na aktivaci PI3K dráhy. Bude studován mechanismus regulace exprese GAB1 jak na úrovni transkripčních faktorů a jejich aktivace povrchovými receptory, tak na úrovni nekódujích RNA (microRNA). Získané poznatky budou uplatněny ve snaze vyvinout léčbu nádorů pomocí inhibitorů proteinu GAB1.

V projektu bude uplatněno množství technik molekulární biologie a buněčné biologie jako jsou manipulace genové exprese pomocí siRNA, aktivace a inhibice mol. drah malými molekulami, flow cytometrie, western bloting, klonování, co-immuno precipitace, studium genové exprese (Real-Time PCR), sekvenování nové generace (RNA seq, Illumina). Metody editace genomu (Crispr/Cas9) pro přípravu buněk se delecí specifických genů budou využity k funkční validaci získaných výsledků.

Místem řešení bude Centrum molekulární biologie a genové terapie (Fakultní nemocnice Brno, pracoviště Černopolní 9) a Středoevropský technologický Institut (CEITEC MU, kampus). V případě zájmu je možná stáž ve spolupracujících laboratořích (UCSD, EMBL).

Platové podmínky: PhD stipendium + částečný úvazek.

Poznámka: ZÁJEMCI NECHŤ KONTAKTUJÍ ŠKOLITELE: marek.mraz@email.cz

Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.

Téma: Mechanismy ovlivnění střevního zánětu a kolorektálního karcinomu mikroby a dietou.

Školitel: MUDr. Miloslav Kverka, Ph.D.

Cíl práce: Cílem práce je studium vztahů a interakcí mezi dietou, střevní mikrobiotou a slizničním imunitním systémem a jejich vliv na rozvoj střevního zánětu a nádoru v experimentálním zvířecím modelu.

Leták:PDF

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT

Bioinformatická analýza genové exprese u kardiomyopatie

Školitel: prof. Ing. Ivo Provazník, Ph.D.

Anotace: Kardiomyopatie je častou příčinou selhání srdce a srdečních transplantaci. Tato studie má za cíl prozkoumat potenciální geny související s kardiomyopatií a dále zkoumat jejich základní regulační mechanismus za použití bioinformatiky. Budou použity profily genové exprese získané z Gene Expression Omnibus databáze. Diferenciálně exprimované geny budou vyhledávány porovnáním normálních a s kardiomyopatií souvisejících vzorků s využitím nových metod bioinformatiky. Dále budou predikovány potenciální transkripční faktory a microRNA těchto genů souvisejících s kardiomyopatií na základě jejich vazebných sekvencí. Kromě toho budou geny související s kardiomyopatií použity k nalezení malých molekul jako potenciálních terapeutických léčiv pro kardiomyopatii.

Tracking transplantovaných buněk – metody značení a detekce buněk

Školitel: prof. Ing. Ivo Provazník, Ph.D.

Anotace: Dizertační práce se zabývá výzkumem metod značení a detekce buněk, které se využívají v rutinní nebo experimentální transplantaci (mesenchymální stromální buňka, dendritické buňky, hematopoietické buńky, chondroblasty). Trendem posledních let je označit buňky více nezávislými značkami nebo integrovanými multimodálními značkami včetně nanočástic. Práce shrnuje současné poznatky a srovnává jak různé značky vykazují možnosti kombinace, dlouhodobé detekovatelnosti, stability v buňce, biokompatibility s buňkou a kvantifikovatelnosti množiny buněk v jednotkovém objemu tkáně. Práce testuje možnost značení buněk různými komerčními a experimentálními značkami, jejich biokompatibilitu a následnou možnost detekce značených buněk a detekční limity buněk jak v idealizovaných in-vitro podmínkách, tak v modelu reálné tkáně i v samotné reálné tkáni. Výsledky budou využity v aktuálně řešených projektech zabývajích se vpravením DNA plasmidu do buňky s využitím magnetických nanočástic, monitoringu adherentních regenerativních buněk a sledování jejich migrace ve tkáni a studiem monovrstev endotelových buněk pro vytváření umělých cév.

Institut klinické a experimentální medicíny

Téma diplomové práce I.

Název: Příprava fantomu pro měření teploty při použití 31P povrchové cívky

Účel: Měření in vivo 31P MR spekter člověka se provádí nejčastěji s povrchovými cívkami. Nová konstrukce cívky potřebuje kromě matematického modelování provést měření teploty v magnetu pomocí fantomu, který modeluje lidské orgány.

Princip experimentu: Nalézt a případně syntetizovat takové sloučeniny, které umožní zjistit teplotu z rozdílů chemických posunů nebo pološířek signálů.

Požadavky na fantom: Použité chemikálie musí být nejedovaté a dostupné v dostatečném množství, vlastní fantom musí mít objem kolem 10l a musí umožňovat i další nezávislé měření teploty.

Experimentální MR vybavení pro testování: 3T celotělový tomograf Siemens TRIO, experimentální 4.7T experimentální spektrometr Bruker Biospec

Postup prací: a) literární rešerše; b) zvládnutí základních postupů měření na 3T tomografu; c) příprava roztoků vhodných sloučenin pro měření teploty; d) konstrukce fantomu; e) kalibrace a ověření měření teploty

Pracoviště: Oddělení experimentální MR spektroskopie a MR zobrazování, ZRIR IKEM, Vídeňská 1821, 140 00 Praha 4

Informace: Ing. Milan Hájek, DrSc., miha@medicon.cz

Téma diplomové práce II.

Název: Příprava fantomu pro měření teploty při použití 1H povrchové nebo objemové cívky

Účel: Měření in vivo 1H MR spekter člověka s povrchovými nebo objemovými cívkami. Nová konstrukce cívky potřebuje kromě matematického modelování provést měření teploty v magnetu pomocí fantomu, který modeluje lidské orgány.

Princip experimentu: Nalézt a případně syntetizovat takové sloučeniny, které umožní zjistit teplotu z rozdílů chemických posunů nebo pološířek signálů.

Požadavky na fantom: Použité chemikálie musí být nejedovaté a dostupné v dostatečném množství, vlastní fantom musí mít objem kolem 10l a musí umožňovat i další nezávislé měření teploty.

Experimentální MR vybavení pro testování: 3T celotělový tomograf Siemens TRIO, experimentální 4.7T experimentální spektrometr Bruker Biospec

Postup prací: a) literární rešerše; b) zvládnutí základních postupů měření na 3T tomografu; c) příprava roztoků vhodných sloučenin pro měření teploty; d) konstrukce fantomu; e) kalibrace a ověření měření teploty

Pracoviště: Oddělení experimentální MR spektroskopie a MR zobrazování, ZRIR IKEM, Vídeňská 1821, 140 00 Praha 4

Informace: Ing. Milan Hájek, DrSc., miha@medicon.cz

Téma diplomové práce III:

Název: Segmentace MR obrazu

Pro kvantitativní vyhodnocení MR obrazu je potřeba vybrat oblasti zájmu, které budou použity pro další zpracování. Výběr oblasti se provádí tzv. segmentací. Segmentovat obrazy lze manuálně nebo automaticky. Manuální segmentace bývá nejpřesnější technikou, ale je velmi časově náročná a vnáší do vyhodnocení subjektivní faktor. Automatická segmentace šetří čas zvláště při vyhodnocování velkých pacientských souborů, ale je náročná na nalezení optimálního a spolehlivého algoritmu pro konkrétní orgán či anatomickou strukturu při daném typu obrazu a jeho vážení.

Účel: Cílem práce by mělo být prozkoumání existujících automatických algoritmů pro segmentaci MR obrazu a jejich implementace do stávajícího vyhodnocovacího softwaru. Nedílnou součástí práce by mělo být i manuální vyhodnocení klinicky hodnotných dat a následné srovnání s automatickým algoritmem.

Cíle a úkoly při řešení diplomové práce:

1. seznámení se s principem MR rezonance a vlastností různých typů MR obrazů;

2. literární rešerše existujících algoritmů pro segmentaci;

3. zvládnutí základní obsluhy MR tomografu a exportu dat;

4. programování v Matlabu;

5. manuální segmentace obrazu (např. jater pro určení steatózy v jejich celém objemu, segmentace abdominální krajiny pro výpočet objemu viscerální a subkutánního tuku atd…)

6. testování algoritmů segmentace v programech, jež jsou používány na oddělení klinické a experimentální MR spektroskopie IKEM

7. porovnání výsledků manuální a automatické segmentace

Pracoviště: Oddělení experimentální MR spektroskopie a MR zobrazování, ZRIR IKEM, Vídeňská 1821, 140 00 Praha 4

Téma diplomové práce IV.

Název: Porovnání programů pro zpracování MR spekter in vivo

Účel a cíl práce: Pro vyhodnocení MR spekter in vivo je k dispozici řada programů. Porovnání jejich využitelnosti v klinické praxi z různých hledisek. Navržení optimálního postupu vyhodnocení spekter in vivo v konkrétních podmínkách.

Princip experimentu: Nalézt a porovnat klady a zápory, přesnost výpočtu, jednoduchost, rychlost, objektivnost, dostupnost…

MR vybavení pro testování: 3T celotělový tomograf Siemens TRIO, 1.5T celotělový tomograf Siemens Avanto Fit, 4.7T experimentální spektrometr Bruker Biospec

Testované programy: LCModel, jMRUI, Tarquin, Mestrec, SyngoVia, konzola Siemens…

Postup prací: a) literární rešerše; b) zvládnutí základních postupů měření na 3T tomografu; c) zvládnutí jednotlivých programů pro vyhodnocení spekter; d) porovnání výsledků programů na stejné skupině spekter z fantomu, zdravých dobrovolníků a vybraných skupin pacientů

Modifikace: SVS, CSI (jSIPRO), 31P sekvence

Pracoviště: Oddělení výpočetní tomografie, magnetické rezonance a klinické a experimentální spektroskopie, ZRIR IKEM, Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4

Informace: Ing. Milan Hájek, DrSc., miha@medicon.cz

Téma diplomové práce V.

Název: Příprava fantomu pro quality control a standardizaci 31P MR spekter měřených povrchovou cívkou

Modifikace: dostupné izotopy

Účel: Opakovaná vyšetření vyžadují stejné měřicí podmínky. Povrchové cívky vytvářejí nehomogenní rozložení měřených signálů.

Cíl práce: Připravit stabilní fantom(y) o známé koncentraci a pH, určit T1 a T2 relaxační časy. Určit umístění na cívce, které by nejlépe vyhovovalo podmínkám in vivo a mohlo sloužit jako standard pro kvantifikaci 31P MR spekter

Požadavky na fantom: Použité chemikálie musí být nejedovaté a dostupné v dostatečném množství. Musí být zaručena stabilita roztoku po dobu několika let. Velikost a koncentrace musí být optimalizované pro velikost a vyzařovací profil povrchové cívky.

Experimentální MR vybavení pro testování: 3T celotělový tomograf Siemens TRIO

Postup prací: a) literární rešerše; b) zvládnutí základních postupů 31P měření na 3T tomografu; c) příprava vhodných roztoků pro 31P MR spektroskopii; d) konstrukce fantomu a navržení umístění na povrchové cívce; e) naměření T1, T2 relaxačních časů a dalších parametrů fantomu; f) vyšetření skupiny kontrol a kalibrace in vivo signálů použitým fantomem

Pracoviště: Oddělení výpočetní tomografie, magnetické rezonance a klinické a experimentální spektroskopie, ZRIR IKEM, Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4

Informace: Ing. Milan Hájek, DrSc., miha@medicon.cz

Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.

Role of CPEB protein in the female fertility
Why KO females for CPEB gene are sub-fertile?

Další info: v přiloženém PDF